fbpx
Hoppa till innehåll

E-förskrivning och recept

I början av maj 2021 lanserade E-hälsomyndigheten en webbportal genom vilken e-förskrivning är möjlig.

Lanseringen av denna webbportal, som heter Förskrivningskollen, innebär att en gradvis övergång från pappersrecept till e-recept påbörjas.

Läkemedelsverket utreder för närvarande när e-förskrivning ska bli huvudregel. Här har vi samlat frågor och svar kring vad e-förskrivning kommer innebära för dig som yrkesverksam eller pensionerad läkare.

Syftet med e-förskrivning

Syftet med e-förskrivning är att så mycket information som möjligt om en patients läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan. Elektronisk förskrivning kommer att vara huvudregel även för pensionerade förskrivare och vid fritidsförskrivning. E-hälsomyndigheten kommer att tillhandahålla ett webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning, Förskrivningskollen.

Lansering av e-hälsomyndighetens webbportal

E-hälsomyndighetens webbportal Förskrivningskollen lanserades den 1 maj 2021. Från och med 1 maj 2021 har apotek börjat omvandla recept som är förskrivna på receptblankett till e-recept innan receptet expedieras.

Kostnad för användning av Förskrivningskollen

Förskrivningskollen är kostnadsfri.

När blir e-recept huvudregel i stället för pappersrecept?

För närvarande är det inte fastställt när e-förskrivning kommer att bli huvudregel. Läkemedelsverket utreder för närvarande när kravet på elektronisk förskrivning ska införas.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats.

Att använda Förskrivningskollen

Förskrivningskollen kommer kunna användas av både yrkesverksamma och pensionerade läkare för att utfärda recept. Du som är anställd av en vårdgivare loggar in med e-legitimationen SITHS e-id. Som fritidsförskrivare loggar du in med e-legitimationen Freja e-ID Plus.

I november 2021 kan fritidsförskrivare logga in med e-legitimationen Freja e-ID Plus för att skapa förskrivningar. Till fritidsförskrivare hör personer som förskriver läkemedel utanför sitt arbete, pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning. E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket för en dialog om konsekvenserna av att man kan utföra förskrivningar i Förskrivningskollen först i november och hur det påverkar när föreskriften ska börja gälla.

För att kunna skaffa Freja e-ID Plus krävs dels att du är folkbokförd i Sverige (eftersom dina personuppgifter kommer kontrolleras mot SPAR, Statens person- och adressregister), dels att du fysiskt måste besöka ett ATG-ombud för att verifiera informationen/personuppgifterna. Som bosatt och folkbokförd i ett annat land är det därför inte möjligt att skaffa Freja e-ID Plus, vilket följaktligen även omöjliggör en registrering i Förskrivningskollen. Det är inte möjligt att använda Mobilt BankID som legitimering i Förskrivningskollen.

Läs mer om förskrivningskollen

Vad gäller angående de nya receptblanketterna?

Den 1 juli 2020 togs en ny receptblankett i bruk för förskrivning till människa. Den nya blanketten ersätter de tidigare receptblanketterna och ska användas vid förskrivning av alla läkemedel, även särskilda läkemedel.

Blanketten är anpassad för de nya uppgifterna om förmån som ska anges på receptet från 2 juni 2020. Fram till och med den 30 april 2021 får även de tidigare receptblanketterna användas parallellt med den nya blanketten.

Från och med 1 maj 2021 ska förskrivning till människa göras på den nya receptblanketten, bilaga 5 till HSLF-FS 2019:32. De äldre blanketterna för recept och recept för särskilda läkemedel får efter 30 april 2021 inte längre användas vid förskrivning.

Det är ett högt tryck hos leverantörerna av de nya blanketterna. Det har även uppdagats att många beställningar har fel arbetsplatskod, vilket ytterligare fördröjer processen.

Med anledning av denna fördröjning uppmanar Läkarförbundet alla berörda medlemmar att ansöka om de nya blanketterna så snart som möjligt. Varje region ska ha en färdig blankett för ansökan till Postnord Strålfors.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Stängt följande datum: 14 oktober, 20-21 oktober, 25-26 oktober

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Bli medlem idag!