Hoppa till innehåll

E-förskrivning och recept

1 maj 2021 lanserade E-hälsomyndigheten webbportalen, Förskrivningskollen, som möjliggör elektronisk förskrivning. Under hösten 2021 blev Förskrivningskollen tillgänglig för fritidsförskrivare och i maj 2022 blev elektronisk receptförskrivning huvudregel, med en successiv utfasning av pappers- och telefonförskrivning som följd.

E-förskrivning och recept

Lanseringen av webbportalen Förskrivningskollen innebar att en gradvis övergång från pappersrecept till e-recept påbörjadess.

Den 10 maj 2022 blev elektronisk förskrivning huvudregel, även om det i undantagsfall kommer att vara möjligt att receptförskriva på fysiska pappersblanketter även efter att elektronisk receptförskrivning har blivit huvudregel.

Här har vi samlat frågor och svar kring vad e-förskrivning kommer innebära för dig som yrkesverksam eller pensionerad läkare.

Syftet med e-förskrivning

Syftet med e-förskrivning är att så mycket information som möjligt om en patients läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan. Elektronisk förskrivning kommer att vara huvudregel även för pensionerade förskrivare och vid fritidsförskrivning. E-hälsomyndigheten kommer att tillhandahålla ett kostnadsfritt webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning, Förskrivningskollen.

Lansering av e-hälsomyndighetens webbportal

E-hälsomyndighetens webbportal Förskrivningskollen lanserades den 1 maj 2021. Från och med 1 maj 2021 har apotek börjat omvandla recept som är förskrivna på receptblankett till e-recept innan receptet expedieras.

Kostnad för användning av Förskrivningskollen

Förskrivningskollen är kostnadsfri.

När blir e-recept huvudregel i stället för pappersrecept?

Elektronisk förskrivning blev huvudregel den 10 maj 2022.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats.

Att använda Förskrivningskollen

Förskrivningskollen kan användas av både yrkesverksamma och pensionerade läkare för att utfärda recept. Du som är anställd av en vårdgivare loggar in med e-legitimationen SITHS e-id. Som fritidsförskrivare loggar du in med e-legitimationen Freja e-ID Plus.

Sedan november 2021 kan fritidsförskrivare logga in med e-legitimationen Freja e-ID Plus för att skapa förskrivningar. Till fritidsförskrivare hör personer som förskriver läkemedel utanför sitt arbete, pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning.

För att kunna skaffa Freja e-ID Plus krävs dels att du är folkbokförd i Sverige (eftersom dina personuppgifter kommer kontrolleras mot SPAR, Statens person- och adressregister), dels att du fysiskt måste besöka ett ATG-ombud för att verifiera informationen/personuppgifterna. Som bosatt och folkbokförd i ett annat land är det därför inte möjligt att skaffa Freja e-ID Plus, vilket följaktligen även omöjliggör en registrering i Förskrivningskollen. Det är inte möjligt att använda Mobilt BankID som legitimering i Förskrivningskollen.

Läs mer om förskrivningskollen.

Vad gäller angående de nya receptblanketterna?

Den 1 juli 2020 togs en ny receptblankett i bruk för förskrivning till människa. Den nya blanketten ersätter de tidigare receptblanketterna och ska användas vid förskrivning av alla läkemedel, även särskilda läkemedel.

Blanketten är anpassad för de nya uppgifterna om förmån som ska anges på receptet från 2 juni 2020. Fram till och med den 30 april 2021 fick även de tidigare receptblanketterna användas parallellt med den nya blanketten.

Från och med 1 maj 2021 ska förskrivning till människa göras på den nya receptblanketten, bilaga 5 till HSLF-FS 2019:32. De äldre blanketterna för recept och recept för särskilda läkemedel får efter 30 april 2021 inte längre användas vid förskrivning.

Efter att elektronisk förskrivning blev huvudregel i maj 2022 är det inte längre möjligt att förskriva på fysiska receptblanketter, varken de nya eller de gamla, förutom i undantagsfall så som tekniska störningar eller att patienten har ett skyddsbehov.

Det kan ibland vara ett högt tryck hos leverantörerna av de nya blanketterna. Det har även uppdagats att många beställningar har fel arbetsplatskod, vilket ytterligare fördröjer processen.

Varje region ska ha en färdig blankett för ansökan till Postnord Strålfors.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se