Hoppa till innehåll

Tjänstepension i statlig sektor

Tjänstepensionsavtalet för statligt anställda kallas för PA 16 och består av två pensionsplaner.
 • Avdelning I som gäller för dig som är född 1988 eller senare
 • Avdelning II som gäller för dig som är född 1987 eller tidigare (motsvarar tidigare avtal PA 03)

Båda pensionsplanerna innehåller mer än bara ålderspension. Det ingår också sjukpension och efterlevandepension, vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör.

Tjänstepension avdelning I – för dig född 1988 eller senare

Ålderspensionen i avdelning I är helt premiebestämd. Det innebär att din arbetsgivare betalar en viss procentsats av din lön som går till din ålderspension. 

Ålderspensionen består av tre delar:

 • ålderspension valbar, där du själv får välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital
 • ålderspension obligatorisk, som förvaltas av Kåpan pensioner
 • ålderspension flex. 

Ålderspension flex kan tas ut på så kort tid som ett år. Den kan användas att kompensera inkomstbortfall om du väljer att gå ner i tid i slutet av arbetslivet. Om du inte gör det fyller flexpensionen på din vanliga ålderspension. Storleken på din helt premiebestämda ålderspension beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital.

Tjänstepension avdelning II – för dig född före 1988

Ålderspensionen i avdelning II innehåller både premiumbestämd och förmånsbestämd pension.

Ålderspensionen består av följande tre delar:

 • förmånsbestämd ålderspension, för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (taket i det allmänna pensionssystemet)
 • individuell ålderspension som är premiebestämd, där du själv får välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital
 • kompletterande ålderspension som är premiebestämd och förvaltas av Kåpan pensioner

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön de sista åren före pension, hur många år du varit anställd samt vilket år du är född. Storleken på den premiebestämda individuella ålderspensionen och den kompletterande ålderspensionen beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital. 

Du som omfattas av avdelning II i pensionsavtalet har möjligheten att från 61 års ålder ansöka om avtalad deltidspension och fortsätta arbeta deltid på minst 50 procent av heltid. Det är din arbetsgivare som beslutar om deltidspension efter att ha prövat det enskilda fallet. 

Nytt statligt pensionsavtal

Saco-S där Sveriges läkarförbund ingår har enats med Arbetsgivarverket om ett nytt tjänstepensionsavtal inom statlig sektor som börjar gälla från 1 januari 2024. Det nya avtalet ger ökade möjligheter för våra medlemmar till ett flexiblare yrkesliv i slutet av karriären. Störst förändringar sker för den som i dag ingår i avdelning två och är född 1987 eller tidigare. De kommer att få behålla nuvarande förmånsbestämda pension, men kan tjäna in pension till 69 års ålder till skillnad från idag då intjänade upphör vid 65 år. 

Andra förändringar är:

 • De kommer också att få avsättningar till flexpension. För den person som är född senare än 1966 avsätts 1,5 procent och för den som är födda 1965 och tidigare avsätts 0,5 procent av lönesumman.
 • För dem som omfattas av avdelning 2 (födda 1987 eller tidigare) innebär avtalet en ökad avsättning med 1,5 % (flexpension), förlängt intjänande till 69 år, samt särskild förhandlingsordning för flexpension.
 • Övergångsvillkor kommer att gälla personer födda 1965 och tidigare.

För medlemmar som omfattas av avdelning 1 (födda 1988 eller senare) innebär avtalet ingen ändring.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se