Hoppa till innehåll

Arbetsskada

Om du i ditt arbete drabbats av en skada eller sjukdom kan det vara en arbetsskada.

Som arbetsskada räknas en skada som uppkommit genom olycksfall i arbetetfärdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet) och smitta (i vissa fall).

Du kan få ersättning (arbetsskadelivränta) från Försäkringskassan om din skada godkänns som arbetsskada och om du till följd av arbetsskadan:

  • får nedsatt förvärvsförmåga med minst 1/15-del under minst ett år framåt i tiden
  • behöver omplaceras eller byta arbete och därigenom får lägre lön
  • behöver gå ner i arbetstid i ditt ordinarie arbete
  • behöver skola om dig
  • behöver rehabiliteras

Anmäla är viktigt!

Du behöver informera din arbetsgivare om du drabbas av en skada som i sin tur har skyldighet att anmäla skadan till Försäkringskassan. Om sådan anmälan inte görs kan man själv göra en anmälan.

För att få din skada prövad och få eventuell ersättning måste du även ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal omfattas du av en extra försäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Denna försäkring ger ersättning för förlorad inkomst och eventuella kostnader. Olika regler gäller beroende på om du arbetar inom offentlig, privat eller statlig sektor samt om du är egen företagare.

Läs mer på

Att tänka på!

Sök läkare så snart som möjligt efter olyckan eller efter att besvären har börjat visa sig för att få skadan dokumenterad. Samråd även med din läkare om du tror att besvären kan vara arbetsrelaterade. Ett läkarintyg kan vara av stor vikt inför en prövning om det är en arbetsskada eller inte. Dokumentera allt som kan ha med skadan att göra. Skriv ned viktiga uppgifter om bakgrund, händelseförlopp, fotografera eller rita, och be arbetskamrater eller andra berörda att lämna skriftliga vittnesmål.

Om skadan uppstått på väg till eller från arbetet och omfattas av trafikförsäkringen ska du anmäla skadan till trafikförsäkringsbolaget.

Rehabilitering – för återgång i arbetet

Din arbetsgivare har en skyldighet att hjälpa dig att kunna komma tillbaka arbetet genom rehabilitering och åtgärder på arbetsplatsen. Du har även själv skyldighet att vara delaktig i din egen rehabilitering.

Det är din arbetsgivare som måste ta fram en plan för din återgång i arbete (rehabiliteringsplan), detta om det kan förväntas att man kommer vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid. Planen ska underlätta och påskynda arbetstagarens återgång i arbete. Därför är det viktigt att planen, i den utsträckning som det är möjligt, upprättas i samråd med arbetstagaren.

Du kan läsa mer om rehabilitering och arbetsanpassning på

Som medlem hjälper vi dig att reda ut vad du har rätt till samt om du har frågor som rör till exempel arbetsskada eller rehabilitering. Kontakta vår medlemsrådgivning, 08-790 35 10

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare