En anmälan prövas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Utredningen väger in både anmärkningen och andra aspekter som framkommer under granskningen, och utmynnar i ett beslut.

Beslutet kan rikta kritik mot vårdgivaren eller hälso- och sjukvårdspersonal. IVO kan också anmäla ärenden till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som hanterar frågor om prövotid, indragning av förskrivningsrätt och återkallelse av legitimation.

Hjälp från Läkarförbundet

Läkarförbundet ger råd och hjälp till anmälda medlemmar – men du måste själv vara delaktig i processen och lämna uppgifter om vad som hänt.

Många ärenden går att hantera på egen hand med hjälp av Läkarförbundets folder Om jag blir anmäld. Vid mer komplicerade ärenden eller uttalad kritik kan du få hjälp av Läkarförbundets jurister eller konsultationsläkare. Om du ska yttra dig till HSAN – kontakta medlemsrådgivningen så snabbt som möjligt!

Jag har blivit anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vad händer nu och vad ska jag göra?

IVO är tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården och har patientsäkerheten som huvudfokus.

Myndigheten hanterar tre huvudtyper av anmälningsärenden:

  • patienters och anhörigas klagomål
  • Lex Maria-anmälningar från vårdgivare
  • individärenden mot enskilda legitimerade yrkesutövare (mer ingående granskning av en enskild persons yrkesutövning)

IVOs handläggning är oftast skriftlig, men muntliga möten förekommer. Ifall IVO vill att du ska yttra dig i ett ärende kommer myndigheten att kontakta dig.

IVO-ärenden avslutas med ett skriftligt beslut, där myndigheten kan rikta kritik mot vårdgivare och/eller vårdpersonal. IVOs beslut i anmälningsärenden kan inte överklagas, men innan myndigheten beslutar om kritik ska den som avses med kritiken ges tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut. Förutom kritik kan IVO i allvarliga fall besluta att anmäla en legitimerad yrkesutövare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

8 av 10 läkare är redan med. Gratis medlemskap för alla nya medlemmar till 31 december 2018.

Läs mer och bli medlem
Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.