Hoppa till innehåll

Utbildad i annat land

Vill du jobba som läkare i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig för läkare. Här finns information för dig som är läkare och har din utbildning från ett annat land.

Är du läkare utbildad utanför EU/EES och på väg att skaffa svensk läkarlegitimation?

Du som är utbildad till läkare utanför EU/EES kan också vara medlem i Sveriges läkarförbund. Du betalar endast 54 kronor i månaden fram till dess att du börjar din AT eller praktisk tjänstgöring.

Läkare utbildade inom EU/EES

För dig som har läkarutbildning från ett annat EU/EES-land och som vill komma och arbeta i Sverige gäller EU-direktivet för erkännande av yrkeskvalifikationer. EU-direktivet innebär att om du har godkänt legitimationsbevis från annan medlemsstat har du rätt att jobba som läkare i Sverige. För att omfattas av yrkeskvalifikationsdirektivet måste du ha grundutbildning (examen) och eventuell praktisk tjänstgöring (motsvarande AT) från samma EU/EES-land. I annat fall gör Socialstyrelsen en individuell prövning av innehållet i din utbildning och kompetens gentemot den svenska kompetensen och i vissa fall måste du komplettera din praktiska tjänstgöring innan du kan få svensk legitimation. Listan på EU/EES-länder där det krävs praktisk tjänstgöring (motsvarande svensk AT) efter genomförd utbildning hittar du på Socialstyrelsens webbplats.
Om du har fullgjort en specialistutbildning i annat EU/EES-land kan du jobba som specialist i Sverige förutsatt att specialiteten finns i Sverige och är en av de 52 specialiteter som är omnämnda i EU-direktivet. Du måste också visa att du har språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Det är Socialstyrelsen som utfärdar svensk läkarlegitimation eller svenskt specialistbevis. Läs mer om hur du ansöker dessa på Socialstyrelsens webbplats.

Läkare utbildade utanför EU/EES

För att få svensk legitimation måste du som är läkare med utbildning från ett land utanför EU/EES genomgå en kompletteringsprocess. Socialstyrelsen bedömer din ansökan om att få din utbildning validerad och anger vilka villkor du ska uppfylla för att få en svensk legitimation. Det finns tre olika vägar för svensk legitimation:

1. Vägen till legitimation via kunskapsprov

 • Ansök om att få din utbildning granskad. Skicka in dina papper till Socialstyrelsen så tidigt som möjligt, du behöver varken vara svensk medborgare eller ha uppehållstillstånd för att börja med detta första steg
 • Gör ett teoretiskt och praktiskt kunskapsprov. Alla läkare utbildade utanför EU/ EES oavsett om de har specialistkompetens eller inte ska göra ett kunskapsprov som testar av kunskaper upp till legitimationsnivå. Provet anordnas av Umeå Universitet. Du kan läsa mer om provet här.
 • Gå en kurs i svenska författningar. Umeå universitet ger kursen och den är helt webbaserad. Du kan läsa mer om kursen här.
 • Visa dina kunskaper i svenska. Du kan närsomhelst i processen inkomma med intyg som visar att du har kunskaper motsvarande C1 nivå på svenska.
 • Gör praktisk tjänstgöring på 6 månader. Du måste själv hitta en arbetsplats där du kan göra din praktiska tjänstgöring.

Utförlig information om legitimationsprocessen hittar du på Socialstyrelsens webbplats.

2. Vägen till legitimation via kompletterande utbildning
Du kan även gå en kompletteringsutbildning, oftast under ett år, som ger dig behörighet att söka allmäntjänstgöring (AT). Följande lärosäten erbjuder kompletteringsutbildning:

Första urvalet till kompletterande utbildningar görs utifrån resultatet på det teoretiska delprovet i kunskapsprovet, och de sökande med bäst resultat blir kallade till intervju. Detta i sin tur innebär att man måste ha gjort det teoretiska kunskapsprovet åtminstone en (1) gång för att kunna söka in till kompletteringsutbildningar.

3. Vägen till legitimation via svensk läkarutbildning
Du kan även söka in på läkarutbildningen i Sverige och ta en svensk läkarexamen. Universitetet där du blir antagen kan bedöma om du kan förkorta din studietid med hjälp av dina tidigare studier. Kontakta studievägledare på respektive läkarutbildningen för att få mer information om möjligheter att bli antagen på läkarprogrammet.

Stöd före legitimation

Läkarförbundet ger stöd till alla medlemmar oavsett var man befinner sig i karriären, även innan du får arbeta som läkare i Sverige. För våra utlandsutbildade kollegor kan vi erbjuda följande:

 • Läkarförbundets medlemsrådgivning kan ge dig individuell stöd och råd.
 • Vi har ett eget fadderprogram, där läkare verksamma i Sverige stöttar sina utlandsutbildade kollegor. Syftet med programmet är att ge utlandsutbildade läkare en bild av hur det är att arbeta som läkare i Sverige. Är du utlandsutbildad och vill bli adept? Anmäl dig till fadderprogrammet!
 • En digital preparandkurs för läkare utbildade utanför EU under våren 2024. Kursen anordnas av Karolinska Institutet (KI). Du hittar mer information på KI:s hemsida (anmälan stänger 15 februari 2024).
 • Det finns även en webbaserad introduktionskurs till svensk hälso- och sjukvård som utvecklats i samarbete med Karolinska institutet. Kursen syftar till att ge en introduktion och orientering till den svenska sjukvården inför till exempel praktik eller kunskapsprov. Du kan läsa mer om kursen här.
 • En webbsajt, vagentilljobben.se, ger samlad information av snabbspåren till både nyanlända och arbetsgivare. Här hittar du bland annat bättre information om praktikplatser/praktiska tjänstgöringsplatser som är tillgängliga före och efter kunskapsprovet.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare