Hoppa till innehåll

Det här får du hjälp med hos oss

Du som är utbildad till läkare utanför EU/EES, men ännu inte har svensk läkarlegitimation, kan också vara medlem i Sveriges läkarförbund. Det här får du hjälp med hos oss!

Legitimationsprocessen
Vi hjälper dig att hitta rätt kontakter med myndigheterna, så att du vet vem du ska prata med om vilka frågor.

Dina rättigheter
Vi kan förklara vilka rättigheter du har och hur du ska göra om något inte fungerar som det ska. Till exempel under din praktiska tjänstgöring, eller när du vikarierar som underläkare.

Vi vet vad som gäller
Kontakta oss om du vill veta vad du får eller inte får göra när du till exempel jobbar som läkarassistent. Vi kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller.

Rätt lön
Vi kan ge dig information om vilken lön du kan begära för olika tjänster och uppgifter och hur du kan prata lön med en möjlig arbetsgivare.

Råd och stöd till alla medlemmar
Läkarförbundets medlemsrådgivning är experter på läkares arbetsliv. Vi kan till exempel ge dig tips på vad du ska tänka på under en anställningsintervju, vad du kan begära för lön eller om det är något på din arbetsplats som inte fungerar på ett bra sätt.

Läkare och specialist i Sverige
Kontakta Läkarförbundet om du vill veta, hur du som redan är specialistläkare kan få samma typ av tjänst eller jobb i Sverige.

Bli medlem i Läkarförbundet idag

Du som är utbildad till läkare utanför EU/EES kan också vara medlem i Sveriges läkarförbund. Du betalar endast 54 kronor i månaden fram till dess att du börjar din AT eller praktisk tjänstgöring.

Det här jobbar vi också med för dig som medlem

Fadderprogram och kontakt med andra läkare i Sverige
Läkarförbundet har ett eget fadderprogram som du kan ansöka till. Här får du träffa och prata med etablerade läkare som kan ge dig en bild av hur det är att arbeta som läkare i Sverige.

Läkarförbundet vill förbättra legitimationsprocessen
Läkarförbundet arbetar med att påverka olika typer av beslut som fattas av myndigheter, universitet och arbetsgivare i Sverige. Tack vara att vi är en demokratisk organisation, med så många medlemmar, lyssnar dessa beslutsfattare på oss. Det kan till exempel handla om att hjälpa våra medlemmar (läkare) att få det bättre på arbetsplatsen eller under utbildningen.


Vi är Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund är en organisation för alla läkare i under hela karriären. Vi har i dag över 57 000 medlemmar. Hos oss kan du vara medlem om du studerar till läkare, är färdigutbildad läkare eller pensionerad läkare.

Läkarförbundet är en demokratisk organisation. Det innebär att du som medlem kan vara med och påverka vad vi ska jobba med. Till exempel hur vi kan arbeta vidare för att förbättra legitimationsprocessen. Så att internationella läkare kan börja jobba som läkare i Sverige snabbare än idag.

Vi kallar oss för ett fack- och professionsförbund. Det betyder att vi arbetar med fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor. Läkarförbundet arbetar också med professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Internationella läkarföreningen (ILF)

ILF bildades för att ta vara på internationella läkare intressen och utmaningar för att jobba som läkare i Sverige. ILF är idag en intresseförening inom Sveriges läkarförbund.

”Tillsammans blir vi starkare, kan diskutera och driva frågor som är viktiga för oss som ska börja jobba som läkare i Sverige, men har en lång väg till svensk läkarlegitimation säger Adrina Vanyadhita, medlem i ILF."
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Det här får du hjälp med hos oss