Hoppa till innehåll

Vi hjälper dig på väg till svensk läkarlegitimation

Du som är utbildad till läkare utanför EU/EES, men ännu inte har svensk läkarlegitimation, kan också vara medlem i Sveriges läkarförbund. Det här får du hjälp med hos oss!

Legitimationsprocessen
Vi hjälper dig med dina kontakter med myndigheterna, så att du vet vem du ska kontakta för vilka frågor.

Dina rättigheter
Vi kan förklara vilka rättigheter du har och hur du ska göra om något inte fungerar som det ska. Till exempel under din praktiska tjänstgöring, eller när du vikarierar som underläkare.

Dina skyldigheter
Ring oss om du vill veta vad du får eller inte får göra när du till exempel jobbar som läkarassistent. Vi kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller.

Rätt lön
Vi kan ge dig information om vilken lön du kan begära för olika tjänster och uppgifter.

Läkare och specialist i Sverige
Kontakta Läkarförbundet om du vill veta, hur du som redan är specialistläkare kan få samma typ av tjänst/jobb i Sverige.

Vi ge råd och stöd till alla medlemmar
Läkarförbundets medlemsrådgivning kan allt om läkarens arbetsliv. Vi kan till exempel ge dig tips på vad du ska tänka på under en anställningsintervju, vad du kan begära för lön eller om det är något på din arbetsplats som inte fungerar på ett bra sätt.

Kontakter med andra läkare
Läkarförbundet ordnar fadderprogram, där läkare som är nya i Sverige får möta och samtala med etablerade läkare, som delar med sig av sina erfarenheter av att jobba som läkare i Sverige.

Läkarförbundet vill förbättra legitimationsprocessen
Läkarförbundet arbetar med att påverka olika typer av beslut som fattas av myndigheter, universitet och arbetsgivare i Sverige. Tack vara att vi är en demokratisk organisation, med så många medlemmar, lyssnar dessa beslutsfattare på oss. Det kan till exempel handla om att hjälpa våra medlemmar (läkare) att få det bättre på arbetsplatsen eller under utbildningen.

Vilka är Sveriges läkarförbund?
Sveriges läkarförbund är en organisation för alla läkare i Sverige. Vi har i dag över 55 000 medlemmar. Hos oss kan alla vara med som studerar till läkare, jobbar som läkare eller är en pensionerad läkare. Du kan även vara medlem om du är utbildad till läkare i ett annat land, men ännu inte fått svensk läkarlegitimation.

Läkarförbundet är en demokratisk organisation. Det innebär att du som medlem kan vara med och påverka vad vi ska jobba med. Till exempel när det handlar om hur vi kan förbättra legitimationsprocessen. Så att internationella läkare snabbare kan börja jobba som läkare i Sverige

Vi kallar oss för ett fack- och professionsförbund. Det betyder att vi arbetar med fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor samt professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Internationella läkarföreningen (ILF)

ILF bildades för att ta vara på internationella läkare intressen och utmaningar för att jobba som läkare i Sverige. ILF är idag en intresseförening inom Sveriges läkarförbund.

”Tillsammans blir vi starkare, kan diskutera och driva frågor som är viktiga för oss som ska börja jobba som läkare i Sverige, men har en lång väg till svensk läkarlegitimation säger Adrina Vanyadhita, medlem i ILF."
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Vi hjälper dig på väg till svensk läkarlegitimation