fbpx
Hoppa till innehåll

Just nu bygger vi om i Läkarförbundets webbnätverk vilket kan göra att vissa sidor ser lite märkliga ut. Vid frågor eller synpunkter, kontakta webbsupport@slf.se.

Läkarförbundets fadderprogram

Det är ofta hög tröskel för utlandsutbildade läkare att börja praktisera läkaryrket i Sverige. Därför har Läkarförbundet ett eget fadderprogram, där läkare verksamma i Sverige stöttar sina utlandsutbildade kollegor. Syftet med programmet är att ge utlandsutbildade läkare en bild av hur det är att arbeta som läkare i Sverige.

Läkarförbundets medlemsrådgivning får många olika typer av frågor från utlandsutbildade läkare om hur det är att vara läkare i Sverige. De som kan ge absolut bäst råd och stöd i frågor om läkarrollen är läkarna själva. Mot denna bakgrund väcktes idén om fadderprogrammet. 

Tanken med programmet är att fadder och adept under informella former kan diskutera hur det är att vara praktiserande läkare i Sverige. Fadder-adeptrelationen kan beskrivas som ett ömsesidigt utbyte mellan adept och fadder, med adeptens möjligheter och framtid i fokus. Både fadder och adept lär av varandra. Syftet är att faddern ska kunna vara ett bollplank och professionskollega, inte en handledare inför det kunskapsprov som en del utlandsutbildade läkare måste genomföra för att få legitimation. Fadderns roll är inte heller att hitta arbete till adepten. 

Läkarförbundets fadderprogram är väldigt uppskattat. Mats och Aimar var med på det allra första fadderprogrammet och du kan läsa vad de tyckte om programmet.

Vårt fadderprogram & anmälan 

Senaste omgång av fadderprogrammet startade den 23 mars 2021 i Stockholm och den 15 april 2021 i Göteborg. Vi planerar nya omgångar både i Stockholm och Göterbog med start i januari-februari 2022. Vi informerar om de nya startdatumen här på hemsidan. Om du vill bli adept eller fadder, kan du redan nu skicka in en anmälan via formulären nedan. Vi återkommer under hösten med de exakta startdatumen.

Vad är adeptens och fadderns roll?

Som fadder får du tillfälle att tänka igenom din arbetssituation och yrkesroll, och du har möjlighet att verkligen hjälpa till genom att visa upp din arbetsvardag och genom att vara rådgivande mot din adept. 

Som adept får du en inblick i hur det är att vara praktiserande läkare i Sverige, du får ökad kunskap om hur arbetslivet i Sverige fungerar och om svensk hälso- och sjukvård. 

Programmets upplägg

Programmets längd: Sex månader Träffar: Tre gemensamma träffar, samt egna träffar cirka en gång i månaden.  Antal: Varje fadder får ansvar över en till två adepter Plats: Stockholm och Göteborg (eventuellt även Skåne under våren 2022) Språk: Programmet ges på svenska 

Vi söker faddrar som:

 • Är legitimerade läkare i Sverige
 • Kan avsätta tid en gång i månaden i ett halvår för träff med sin adept
 • Bor med pendlingsavstånd till Stockholm eller Göteborg
 • Vill göra skillnad för utlandsutbildade kollegor och i förlängningen bidra till samhället i stort

Vi söker adepter som: 

 • Har fått sin utbildning granskad av Socialstyrelsen
 • Kan svenska på en nivå där de kan delta på en föreläsning på svenska
 • Kan avsätta tid en gång i månaden i ett halvår för träff med sin fadder
 • Bor med pendlingsavstånd till Stockholm eller Göteborg (ev Skåne under våren 2022)
 • Vill få en inblick i hur det är att vara praktiserande läkare i Sverige

Observera att en förutsättning för att programmet ska bli givande för både fadder och adept är att matchningen blir bra. En anmälan betyder därför inte automatiskt att man kan delta i programmet. 

Vid frågor om Fadderprogrammet – kontakta Hanna Vihavainen, telefon: 08-790 33 03

För att få delta som fadder behöver du ha svensk läkarlegitimation. Programmet hålls i Stockholm och Göteborg och som fadder ska du därför ha möjlighet att träffas i Stockholmsområdet eller Göteborgsområdet. En förutsättning för att programmet ska bli givande för både fadder och adept är att matchningen blir bra. Därför vill vi veta mer om dig!

Nästa omgång startar i januari-februari 2022 i Stockholm och i Göteborg, eventuellt även i Skåne. Vi återkommer med mer information under hösten om de exakta startdatumen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund

Läkarförbundets arbete med utlandsutbildade läkare

Läkarförbundet arbetar aktivt för att göra det lättare för läkare med utbildning i annat land att få svensk legitimation och specialistbevis. Läkarförbundet har tillsammans med andra fackförbund åtagit sig att främja regeringens snabbspår för legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Stängt följande datum: 14 oktober, 20-21 oktober, 25-26 oktober

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar