Hoppa till innehåll

”Finns det någon läkare ombord?”

En flygresa eller liknande. En medicinsk nödsituation uppstår, och som enda läkare till hands nödgas man gripa in. Men var ligger ansvaret vid vårdinsatser utanför den vanliga organisationen? Vad händer om något går fel?

Flygbolag väljer ibland att ta på sig eventuellt ersättningsansvar – men inte alltid. Reglering och praxis förändras över tid och skiljer sig mellan länder.

Under USA-flygningar gäller en samaritklausul i USA:s Aviation Medical Assistance Act of 1998: läkare som på begäran ingriper i en medicinsk nödsituation ska hållas skadeslösa (utom vid uppsåtlig skada eller grov oaktsamhet).

Teckna försäkring!

Läkarförbundet rekommenderar att man tecknar en ansvarsförsäkring som omfattar ingripanden utom tjänsten vid akut sjukdom eller olycksfall. Folksams yrkesförsäkring gäller i hela världen, även på flyget, vid sådana ingripanden.

Är man skyldig att agera? Läkare har ingen juridisk skyldighet att ingripa vid nödsituationer. Sveriges läkarförbunds etiska regler säger däremot att man ska bistå människor efter bästa förmåga. Se även World Medical Associations policy i frågan.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare