Hoppa till innehåll

Åldersbedömning av asylsökande

Resultatet av en medicinsk åldersbedömning kan få stor betydelse för den enskilde. Det är därför viktigt att den sker med så tillförlitliga metoder som möjligt och att alla relevanta aspekter tas in i bedömningen.
medicinsk åldersbedömning

Vid osäkerhet om individens ålder kan vetenskapligt grundad medicinsk åldersbedömning bidra till ett bättre beslutsunderlag. Medicinsk åldersbedömning ska alltid baseras på vetenskaplig evidens.

Medicinska åldersbedömningar är aldrig exakta och aktuell felmarginal ska alltid anges i upprättade utlåtanden. Kvarstående osäkerhet om individens ålder bör alltid tolkas till den enskildes fördel.

Kontinuerlig metodutveckling behöver ske genom fortsatt forskning kring och utvärdering av metoder för åldersbedömning.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare