fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

  • Bästa lösningen är att ha en anställning och bli utlånad till andra du vill arbeta för. Se till att arbeta hos en enda arbetsgivare de år ålderspensionen beräknas.
  • Är du anställd av flera arbetsgivare inom mer än ett avtalsområde så beräknas pensionsförmånerna var för sig enligt respektive kollektivavtal. Lönerna räknas inte ihop, och den sammanlagda pensionen kan bli lägre än om du haft motsvarande lön i samma anställning.
  • Du kan göra överenskommelser för att hantera det. · Läs mer om konsekvenser av anställningar inom flera avtalsområden.

Om du är regions anställd

  • Har du olika anställningar inom samma region – be din lokalförening om hjälp att få dem sammanlagda.
  • Den förmånsbestämda pensionen enligt KAP-KL använder inkomsten under en period före avgång som underlag (de sju åren före de två sista åren). Om du har flera arbetsgivare under den tiden kan det vara svårt att komma över 7,5 inkomstbasbelopp hos var och en.
  • AKAP-KL är helt och hållet premiebestämt, med premie på 4,5 procent av lönedelar upp till brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent däröver. Om du har flera anställningar som räknas separat hamnar en större del av din sammanlagda lön under brytpunkten för den högre premien. Du kan komma överens med respektive arbetsgivare om att sänka brytpunkten i proportion till sysselsättningsgraden (om anställningarna har ett samband och minst en är inom kommun/landsting, under AKAP-KL).

Om du är privatanställd

  • I det premiebestämda ITP 1 är premierna 4,5 procent av lönedelar upp till brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent däröver. Om du har flera anställningar som räknas separat hamnar en större del av din sammanlagda lön under brytpunkten för den högre premien.
  • Den till största delen förmånsbestämda pensionen enligt ITP 2 räknas i procent för olika delar av slutlönen (10 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 65 procent mellan 7,5 och 20, och 32,5 procent mellan 20 och 30). Har du flera arbetsgivare då får du sämre pension. (Den premiebestämda ITPK-delen påverkas inte.)
  • Du kan också ha en alternativ pensionslösning – vad som gäller då måste bedömas för sig.

Om du är statligt anställd

Den avgiftsbestämda delen av PA 16 påverkas inte om man har flera arbetsgivare, men den förmånsbestämda delen ger cirka 60 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp och cirka 30 procent på lönedelar över 20 inkomstbasbelopp, beräknat på de fem åren före avgångsåret. Har du flera samtidiga anställningar under den tiden får du sämre pension. (Är du född 1943 – 1972 tjänar du även in förmånsbestämd pension på inkomster under 7,5 inkomstbasbelopp – den delen påverkas inte.)

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Bli medlem idag!

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem