Hoppa till innehåll

Arbeta utomlands som läkare

Vill du arbeta utomlands – planera noga och kontrollera avtal och regler. 
sök jobb som läkare utomlands

Att arbeta utomlands kan ge dig många värdefulla erfarenheter. Det är viktigt att förbereda sig, planera vistelsen och få koll på avtal och regler. Vad du ska tänka på beror mycket på vart du vill resa – läkarförbundet i landet ifråga kan hjälpa dig med uppgifter.  

De flesta läkarförbunden är medlemmar i World Medical Association (WMA) och på deras hemsida hittar du kontaktuppgifter till läkarförbunden i alfabetisk ordning.

Ditt anställningskontrakt

Utanför Norden är arbetsrätten ofta mycket olik den svenska. I stället för lagar och kollektivavtal måste du kanske själv förhandla om löner och anställningsvillkor. Se alltid till att få ett skriftligt och detaljerat anställningskontrakt, som innehåller villkoren i platsannonsen och de som förmedlats i intervjuer. 

Kontraktet bör vara underskrivet av båda parter innan du flyttar från Sverige  – att reglera förhållandena i efterhand är svårt. Försäkra dig om att personen som skriver på för arbetsgivarsidan är bemyndigad att skriva på anställningskontrakt.

Innan du skriver på!

Du vet väl att som medlem i Läkarförbundet så ser vi gärna över ditt anställningskontrakt innan du skriver på. Inte medlem än? Ansök här! 

Specifika villkor 

  • Det bör alltid anges i kontraktet om övertidsersättning utgår. 
  • Semesterförmånerna ska klart framgå av kontraktet. Den svenska semesterlagen bör tillämpas på utsänd personal. Blir du lokalanställd är det extra viktigt att avtala om semesterförmåner – få länder har så mycket som Sverige. 
  • Ta upp helgdagar. Vill du t.ex. vara ledig över jul och påsk i ett land där dessa högtider inte firas bör du försöka avtala om ledighet för det. 
  • Levnadsomkostnaden varierar kraftigt mellan olika länder och det kan vara svårt att få reda på vad som är en rimlig lön. Fråga läkarförbundet i arbetslandet om råd. 

Hur söker jag jobb som läkare utomlands? 

  • Formulera ett starkt CV, anpassat till hur de brukar se ut i landet i fråga – och förbered dig väl inför intervjun. Arbetsförmedlingen Utland har information om CV-format i olika länder. 

Kontakta gärna medlemsrådgivningen för fler råd när det är dags att arbeta utomlands.

Stanna som medlem i Läkarförbundet – ha ett vilande medlemskap

Det finns mång fördelar med att stanna kvar som medlem, även när du arbetar utomlands en tid. Du får fortsatt tillgång till hela innehållet på Läkarförbundets webbplats med bland annat  råd och stöd i yrkesrelaterade frågor och aktuell lönestatistik. Det är också en fördel att inte behöva börja om med en ny karenstid för juridiska frågor när du kommer tillbaka till Sverige igen.

  • Om du arbetar eller vistas i utlandet större delen av året (minst 6 månader) kan du ansöka om så kallat ”vilande medlemskap”. Det innebär att du inte betalar någon medlemsavgift alls under den perioden du angett för utlandsvistelsen.
  • Läkartidningen, som annars ingår i medlemskapet, upphör att distribueras i samband med vilande medlemskap.

Har du ytterligare frågor om ditt medlemskap i Läkarförbundet, besöka vår sida med vanliga frågor och svar eller kontakta medlemsadministrationen på telefon 08-790 35 70.

Arbeta som läkare i Norden

Inom Norden gäller samma regler som inom EU/EES – men det finns fler gemensamma specialiteter som är lättare att få erkända. Om du ska arbeta i ett annat nordiskt land behöver du inte ansöka om arbets- eller uppehållstillstånd. Kontakta i förväg skattemyndigheten i Sverige och i arbetslandet, för att klargöra var du ska betala skatt och hur mycket.  

De nordiska ländernas läkarförbund
Som medlem i Läkarförbundet får du service och bistånd från andra läkarförbund i Norden i upp till  6 månader. Vet du att du ska vara verksam längre tid i arbetslandet bör du snarast söka medlemskap direkt i landets läkarförbund. 

För mer detaljerad information bör kontakt alltid tas med respektive läkarförbund. Kontrollera reglerna kring ansvarsförsäkring och hur systemet för patientförsäkring är ordnat. 

Arbeta som läkare i EU/EES-land

Om du har svensk legitimation behövs inte arbetstillstånd – men om du ska stanna mer än tre månader kan du behöva uppehållstillstånd. Läkaryrket är reglerat i alla EU:s medlemsstater, och det finns ett så kallat ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer inom alla 27 medlemsstater samt Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz. 

Varje medlemsstat ger läkare med godkänt utbildnings- eller kompetensbevis från annan medlemsstat tillstånd att utöva läkaryrket utan att ställa speciella villkor som kompletterande utbildning eller särskilda språkkunskaper. 

Det innebär att din läkarlegitimation automatiskt blir erkänd i dessa länder efter ansökan hos respektive motsvarighet till Socialstyrelsen. Det gäller även för merparten av specialistbevisen. 

Ordningen regleras i EU:s direktiv för erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36), som ska underlätta den fria rörligheten för bland andra läkare. Om anställningen är längre är tre månader kan uppehållstillstånd krävas. Mer information om uppehållsrätt med mera finns på arbetsförmedlingen. 

I land utanför EU/EES 

Kontrollera själv vad som gäller i enskilt land utanför EU/EES. Läkarförbundet har inte någon möjlighet att bevaka hur enskilda länder utanför EU/EES reglerar läkaryrket och hur de erkänner läkarlegitimationer och specialistbevis från Sverige. Du hittar kontaktuppgifter till de flesta läkarförbunden på WMA:s hemsida.

Hjälporganisationer   

Internationella insatser är ett tillfälle att göra stor vårdnytta – samtidigt som du utvecklas professionellt och personligt. Att arbeta i ett utvecklingsland är en möjlighet för läkare under alla steg i karriären.  

Det finns en rad internationella hjälporganisationer där läkare kan arbeta – Läkare utan gränser och Läkare i världen är fristående nätverk till Läkarförbundet. De flesta organisationer har god information om vad du bör tänka på – kontakta dem och gå noga igenom de anställningsvillkor som erbjuds. Se till att ha alla papper klara innan du åker. 

Tjänstledigt från anställning i Sverige

Om du måste ta tjänstledigt från ditt nuvarande arbete finns det flera saker du bör tänka på. Hur påverkas exempelvis din pension och andra försäkringar? Kolla upp det med din arbetsgivare och den organisation du ska arbeta för. 

Inom statlig och landstingskommunal sektor finns det sedan länge ett förhållandevis starkt stöd för att godkänna tjänstledigt vid bistånds- och katastrofarbete. Inom privat sektor är det helt upp till arbetsgivaren. 

Tillgodoräkna utlandsarbete i din ST

Om du är ST-läkare kan du få tillgodoräkna dig ditt utlandsarbete i din ST. Utlandstjänstgöringen ska då finnas med i din utbildningsplan, helst redan från start. Ta upp ditt önskemål att arbeta utomlands under din ST med din handledare, verksamhetschef och studierektor så snart som möjligt.  

Om du inte kan arbeta utomlands inom ramen för ordinarie tjänst kan du begära tjänstledigt. Tid och måluppfyllelse kan ändå tillgodoräknas, om kraven på handledning och dokumentation möts. Läs mer på Socialstyrelsen

Har du frågor om hur dina anställningsvillkor kan påverkas –  kontakta medlemsrådgivningen

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare