Hoppa till innehåll

Sommarjobb och extrajobb som läkarstudent

De flesta läkarstudenter arbetar extra inom sjukvården under studietiden. Förutom extra inkomst så ger det dig värdefulla erfarenheter och meriter. Vilken typ av jobb du kan ha beror bland annat på hur långt du kommit med dina studier.
läkarstudenter under sommarjobb

Det är vanligt att ta sommarjobb och extrajobb som läkarstudent. Läkarstudenter fyller en värdefull funktion i vården, inte minst på somrarna, när ordinarie personal inom sjukvården ska ha semester. Men läkarstudenter är också en viktig framtida rekryteringsbas för arbetsgivarna. Både arbetsgivaren och du som läkarstudent tjänar på att du får arbetsuppgifter där din kompetens tas tillvara, så att du får med dig värdefulla erfarenheter inför framtiden.

Läkarstudent och inte medlem än?

Gör som 8 500 andra studenter - gå med i Sveriges läkarförbund Student. Tillsammans kan vi påverka framtiden för dig som läkare.

När kan jag som läkarstudent börja jobba extra inom sjukvården?

Du kan börja jobba extra inom sjukvården redan i början av utbildningen. I början av studierna kan du arbeta i roller som inte kräver så mycket erfarenhet, men ju längre du kommit desto mer avancerade uppgifter kan du ha.

När kan jag som läkarstudent börja jobba som underläkare?

Efter 9 fullgjorda terminer kan du börja vikariera som underläkare, med särskilt förordnande. Från och med 1 februari 2026 krävs 10 fullgjorda terminer. Läs mer om det r.

Vad kan jag jobba som?

Det finns många olika typer av arbeten som du som läkarstudent kan ha under studietiden, innan dess att du kan anställas som underläkare med särskilt förordnande. Olika regioner och arbetsgivare erbjuder olika titlar och yrkesroller för läkarstudenter. Olika arbetsgivare kan också ha olika regler för från och med vilken termin på läkarprogrammet man kan anställas inom vissa specifika yrkesroller.

Vissa yrken inom vården är reglerade i lagar och föreskrifter. Dit hör exempelvis alla legitimationsyrken, men även undersköterskeyrket från och med den 1 juli 2023. För övriga yrken är det upp till arbetsgivaren och dig som anställd att komma överens om vad din yrkestitel ska vara. Din yrkestitel bör spegla den typ av arbete som du utför. Många arbetsgivare annonserar efter läkarstudenter och anger då ofta i annonsen från och med vilken termin du kan söka jobbet i fråga.

Exempel på jobb och yrkestitlar som läkarstudenter kan ha:

 • Vårdbiträde
 • Omvårdnadsassistent
 • Vårdassistent
 • Vårdare
 • Skötare
 • Medicinsk sekreterare
 • Vårdadministratör
 • Läkarassistent
 • Vaccinatör
 • Laboratorieassistent
 • Forskningsassistent

Kan jag som läkarstudent arbeta som undersköterska?

Nej. Du får inte arbeta inom vården med yrkestiteln undersköterska, eller någon annan yrkestitel som kan förväxlas med undersköterska. Tidigare var det vanligt att läkarstudenter anställdes som undersköterskor efter ett visst antal terminer. Det kommer inte längre vara möjligt från och med 1 juli 2023, när undersköterska blir en skyddad yrkestitel. Du som är läkarstudent kommer inte kunna ansöka om skyddad yrkestitel som undersköterska, om det inte är så att du har relevant utbildning inom vård och omsorg på gymnasial nivå sedan tidigare.

Kan jag som läkarstudent utföra en undersköterskas arbetsuppgifter?

Ja. Undersköterskors arbetsuppgifter är inte skyddade i föreskrift. Du som läkarstudent kan alltså arbeta inom vården med ungefär motsvarande uppgifter som undersköterskor har, om än med en annan yrkestitel. (Det enda undantaget gäller att vara fast omsorgskontakt inom hemtjänsten, vilket är en arbetsuppgift förbehållen undersköterskor).

Kan jag som läkarstudent utföra en sjuksköterskas arbetsuppgifter?

Sjuksköterska är ett legitimationsyrke och för att arbeta som sjuksköterska behöver du ha legitimation som sjuksköterska. Däremot kan du som är läkarstudent utföra en del av sjuksköterskors arbetsuppgifter, om du får dem delegerade till dig av en legitimerad sjuksköterska.

Vilka arbetsuppgifter kan jag ha?

Det finns en mängd olika typer av arbetsuppgifter som du som läkarstudent kan utföra inom sjukvården. Dels kan du arbeta med patientnära uppgifter såsom omvårdnad, såromläggning och liknande. Du kan även arbeta med olika administrativa uppgifter: svara i telefon, göra anteckningar, boka besök med mera. Du kan även arbeta med avancerade uppgifter som kräver en längre introduktion, som att assistera vid olika typer av medicinska undersökningar eller behandlingar. Du kan även bistå i forskningsprojekt.

Exempel på arbetsuppgifter som du som läkarstudent kan ha:

 • Personlig omvårdnad
 • Provtagning
 • Vårdadministration
 • Läkemedelsutdelning
 • Blodtrycksmottagning
 • Vaccination

Vad innebär delegering?

För vissa arbetsuppgifter krävs att du får en så kallad delegering. Delegering behövs till exempel om du som läkarstudent ska administrera eller överlämna läkemedel. Med hjälp av delegering finns det en mängd olika uppgifter som du som läkarstudent kan få utföra inom sjukvården. Vissa arbetsuppgifter får dock aldrig delegeras. Till exempel får inte receptförskrivning delegeras till personer som inte är läkare.

Att delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. Annorlunda uttryckt är delegering när en person som har formell och reell kompetens ger en person som saknar formell kompetens, men som har reell kompetens, att utföra en tydligt definierad uppgift.

Vad gäller?

 • Beslut om delegering ska vara skriftligt och undertecknas av den som delegerar och av den som får uppgiften delegerad till sig.
 • Den uppgift som ska delegeras ska vara klart definierad. Det räcker till exempel inte att ange att delegeringen avser ”injektioner”, utan det måste preciseras närmare än så.
 • Den person som delegerar en arbetsuppgift ska själv vara både formellt och reellt kompetent att utföra arbetsuppgiften. En sjuksköterska kan därför till exempel inte delegera en läkaruppgift till en läkarstudent. Däremot kan en sjuksköterska delegera en sjuksköterskeuppgift.
 • Den person som delegerat arbetsuppgiften ska bevaka att uppgiften fullgörs på ett sätt som är förenligt med en god och säker vård.

Vad ska jag begära i lön?

Din lön ska spegla din eventuella tidigare erfarenhet, dina arbetsuppgifter och det ansvar du kommer att ha. På Läkarförbundets hemsida finns det särskild lönestatistik för läkarstudenter som har sommarjobbat med olika typer av yrkestitlar. Läkarförbundets medlemsrådgivning kan också bistå med rådgivning kring frågor om lön.

Mer tips och råd


Senast uppdaterad:

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare