Hoppa till innehåll

Kränkande uttalanden mot läkare

Det förekommer att enskilda läkare utsätts för kränkande uttalanden av patienter eller anhöriga. Det kan ske till exempel vid ett direkt samtal, via mejl eller genom uttalanden på nätet.

Etik- och ansvarsrådet anser att kränkande uttalanden, eller rentav hot, mot läkare från patienter eller anhöriga naturligtvis inte är acceptabelt.

Arbetsgivaren/Vårdgivaren har ett ansvar för att ta sådana händelser på allvar, hantera dem på lämpligt sätt och ge den utsatte läkaren stöd. Ibland kan det vara lämpligt att låta en annan läkare ta över ansvaret för patienten. Detta både av omsorg om den utsatte läkaren och för att kunna tillförsäkra patienten en fortsatt god vård, för vilket en god patient-läkarrelation är en förutsättning.

Tonen på sociala medier och på internet kan vara hård. På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats finns tips på hur den som utsätts för kränkande uttalanden på nätet kan agera.

Särskilda regler gäller då uppgifter publiceras på webbplatser som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, vilket är fallet om webbplatsen har ett utgivnings¬bevis från Myndigheten för press, radio och tv. När publicering omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen gäller särskilda regler, bland annat i fråga om juridiskt ansvar för det som publiceras. Den som driver webbplatsen är skyldig att se till att det finns en utgivare. Det är utgivaren som är juridiskt ansvarig för det som publiceras och som kan bli föremål för åtal för yttrandefrihetsbrott som begås genom publiceringen. De brott som utgivaren kan bli ansvarig för som yttrande¬frihetsbrott inkluderar bland annat förtal. Processordningen i mål om yttrandefrihetsbrott är annorlunda mot i vanliga brottmål och åtal rörande förtal är ovanligt.

För att ett uttalande ska betraktas som förtal i straffrättslig mening krävs för övrigt att det ska vara ägnat att utsätta någon för andras missaktning. Uttalandet måste alltså ha gjorts till andra än den som uppgiften avser. Om en kränkande uppgift inte lämnats till andra personer, utan till exempel i ett privat mejl till den utsatte, kan det i stället vara fråga om förolämpning.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare