fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

Etik- och ansvarsrådet anser att kränkande uttalanden, eller rentav hot, mot läkare från patienter eller anhöriga naturligtvis inte är acceptabelt.

Arbetsgivaren/Vårdgivaren har ett ansvar för att ta sådana händelser på allvar, hantera dem på lämpligt sätt och ge den utsatte läkaren stöd. Ibland kan det vara lämpligt att låta en annan läkare ta över ansvaret för patienten. Detta både av omsorg om den utsatte läkaren och för att kunna tillförsäkra patienten en fortsatt god vård, för vilket en god patient-läkarrelation är en förutsättning.

Publicering av personuppgifter i löpande text på internet är i princip tillåten så länge som publiceringen inte kränker vederböran­des personliga integritet. Om ett uttalande är att anse som kränkande avgörs utifrån en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Där kan även vägas in hur den som uttalandet avser uppfattat publiceringen, men det är inte ensamt avgörande.

Andra regler gäller då uppgifter publiceras på webbplatser som omfattas av yttrande­frihets­­grundlagen, vilket är fallet om webbplatsen har ett utgivnings­bevis från Myndigheten för radio och tv. När publicering omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen gäller särskilda regler, bland annat i fråga om juridiskt ansvar för det som publiceras. Den som driver webbplatsen är skyldig att se till att det finns en utgivare. Det är utgivaren som är juridiskt ansvarig för det som publiceras och som kan bli föremål för åtal för yttrande­frihetsbrott som begås genom publiceringen. De brott som utgivaren kan bli ansvarig för som yttrande­frihetsbrott inkluderar bland annat förtal. Processordningen i mål om yttrandefrihets­brott är annorlunda mot i vanliga brottmål och åtal rörande förtal är ovanligt.

För att ett uttalande ska betraktas som förtal i straffrättslig mening krävs för övrigt att det ska vara ägnat att utsätta någon för andras missaktning. Uttalandet måste alltså ha gjorts till andra än den som uppgiften avser. Om en kränkande uppgift inte lämnats till andra personer, utan till exempel i ett privat mejl till den utsatte, kan det istället vara fråga om förolämpning.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem