Hoppa till innehåll

Etik- och ansvarsrådet (EAR)

EAR handlägger förbundets yrkesetiska frågor och marknadsföringsfrågor rörande läkarverksamhet.

Rådet bevakar de delar av hälso- och sjukvårdsförfattningarna som anknyter till läkarnas yrkesansvar. Rådet verkar för att stärka och utveckla läkarkårens medvetenhet i medicinsk-etiska frågor. Delmål i arbetet är bland annat att sammanställa och sprida kunskap om nationella och internationella etiska regler och att tydliggöra etiska frågeställningar i den kliniska vardagen.

Ordförande Torsten Mossberg, 072-543 13 33

Bengt von Zur-Mühlen Sven Söderberg Carina Iloson Erik Dahlman Ulrika Sandvik Kristin Arthur

Adjungerad för SLF Student: Natasha Olsson

Kansli Tomas Hedmark, sekreterare, 08-790 33 31

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar