Hoppa till innehåll

Läkarförbundets fullmäktige

Fullmäktige träffas en gång per år och är vårt högsta beslutande organ.

En tom mötessal för Fullmäktige

De 25 lokala läkarföreningarna, de åtta yrkesföreningarna och Sveriges läkarförbund Student utser cirka 140 delegater som ska representera dem vid fullmäktigemötet.

Vad händer på mötet?

Under mötesförhandlingarna diskuterar man förbundets verksamhet och inriktningar. Via utskott diskuteras de motioner och propositioner som inkommit. Under mötet beslutas det om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställer verksamhetsplanen, budget och medlemsavgifter.

Förbundets arbete utgår ifrån Läkarförbundets stadgar. Stadgarna kan bara ändras vid förbundets ordinarie fullmäktigemöte.

Val

Förbundsstyrelsens 14 ledamöter väljs på fullmäktigemötet. Under mötet väljs också valberedning och revisorer.

Motioner

De flesta motioner skrivs av delföreningar men alla medlemmar har rätt att lämna in motioner.

Sveriges läkarförbunds verksamhetsberättelser

Här hittar du Läkarförbundets verksamhetsberättelser fem år tillbaka, söker du en tidigare års verksamhetsberättelse, vänligen kontakta Kristina Larsson.

Tidigare möteshandlingar

Söker du möteshandlingar från tidigare års fullmäktige, vänligen kontakta Kristina Larsson.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare