Hoppa till innehåll

Etik- och ansvarsrådet (EAR)

EAR handlägger förbundets yrkesetiska frågor och marknadsföringsfrågor rörande läkarverksamhet.

Rådet bevakar de delar av hälso- och sjukvårdsförfattningarna som anknyter till läkarnas yrkesansvar. Rådet verkar för att stärka och utveckla läkarkårens medvetenhet i medicinsk-etiska frågor. Delmål i arbetet är bland annat att sammanställa och sprida kunskap om nationella och internationella etiska regler och att tydliggöra etiska frågeställningar i den kliniska vardagen.

Ordförande Christofer Lindholm, 070-790 34 35

Ledamöter

  • Bengt von Zur-Mühlen
  • Sven Söderberg
  • Carina Iloson
  • Erik Dahlman
  • Ulrika Sandvik
  • Kristin Arthur

Adjungerad för SLF Student: Ismael Halawa

Kansli Tomas Hedmark, sekreterare, 08-790 33 31

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare