Hoppa till innehåll

Läkarbesöket

Under de kommande åren genomför Läkarförbundet en rundresa i Sverige som vi valt att kalla Läkarbesöket. Förbundet besöker samtliga regioner i Sverige, för att tillsammans med lokalföreningen på orten träffa lokala politiker och beslutsfattare.

Hälso- och sjukvården styrs och organiseras av huvudmännen på regional nivå. För att stärka förbundets politiska påverkansarbete och uppnå målen i Strategi2025 behöver förbundet aktivt verka för att skapa dialog med politiker och beslutsfattare på regional nivå. Med rundresan Läkarbesöket, där Läkarförbundet besöker de 21 regionerna i Sverige, ser vi möjligheten att stärka samarbetet med våra lokalföreningar. Möten med politiker och beslutsfattare sker tillsammans med lokalföreningen på orten. På mötena vill vi samtala om läkarnas roll i och inflyttande över sjukvården samt hur vi gemensamt skapar en effektiv och trygg vård i hela landet.

Lokalföreningarna gör ett ovärderligt jobb i regionen. Föreningarna är de som har bäst kännedom om vilka frågor som är viktiga och vilka utmaningar som finns lokalt. Tillsammans kan Läkarförbundet och lokalföreningarna kroka arm och gemensamt påverka regionerna i syfte att stärka läkarnas ställning och villkor – för medlemmarnas och hela hälso- och sjukvårdens bästa.

Nyfiken på Läkarbesöket?

Kontakta oss via e-post

Har du frågor om Läkarbesöket? Välkommen att kontakta oss!

läkarbesöket i Örebro
Andreas Svahn (S) regionstyrelsens ordförande, Karin Sundin (S) hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund, Josefin Gerdevåg, vice ordförande Örebro läns läkarförening och Lars Edling, ordförande Örebro läns läkarförening.
läkarbesöket i Örebro
Sofia Rydgren Stale intervjuas av SVT Örebro.
läkarbesöket i Örebro
Lars Edling intervjuas av SVT Örebro.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare