fbpx
Hoppa till innehåll

Behov av AT-tjänster

För att få påbörja sin specialiseringstjänstgöring (ST) behöver man först genomföra en allmäntjänstgöring (AT) för att kunna erhålla läkarlegitimation. Som AT-läkare tjänstgör du under handledning och klinisk instruktion för att öka din kliniska kompetens.

Regionerna har enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ett gemensamt ansvar att tillhandahålla tillräckligt många AT-, BT- och ST-tjänster för att på så vis kunna möta det framtida behovet av specialistläkare inom respektive specialitet. Likafullt har bristen på specialistläkare genomsyrat den svenska hälso- och sjukvården under en lång tid. Till exempel uppger 19 av 21 regioner i en rapport från Socialstyrelsen att det finns för få specialistläkare.

För att möta det framtida behovet av specialistläkare måste antalet AT-tjänster kraftigt utökas kommande år.

Sveriges yngre läkares förening (SYLF) har sedan 2008 årligen kartlagt hur lång tid man som nyexaminerad läkare i snitt får vänta på att få en AT-tjänst. Väntetiden har sedan dess ökat med 60 procent och idag tvingas nyexaminerade läkare vänta i genomsnitt 11 månader för att få en AT-tjänst. Allmäntjänstgöringen har blivit en flaskhals i läkares utbildning. 2019 erbjöd regionerna totalt 1469 AT-tjänster, vilket var ett underskott på cirka 370 tjänster. Mellan åren 2018–2020 ökade antalet AT-tjänster med endast 27 tjänster totalt.

Läs mer om SYLF:s AT-ranking

Regionerna har uppenbart misslyckats med sitt uppdrag att säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare i den svenska hälso- och sjukvården. Situationen är bekymmersam och Läkarförbundet anser att staten behöver gå in och ta över ansvaret för dimensioneringen och samordningen av antalet AT-tjänster framöver.

Läkarförbundet har gjort en beräkning över det framtida behovet av antalet AT-tjänster. Beräkningen baseras på det förväntade antalet examinerade läkarstudenter respektive år. I beräkningen har även hänsyn tagits till de som studerar till läkare i ett annat EU/EES-land och som efter examen avser flytta till Sverige för att genomföra allmäntjänstgöringen samt de läkare som genomför den kompletterande utbildningen för läkare utbildade utanför EU/EES, så kallat tredjeland.

Inte medlem ännu? Bli medlem i Sveriges läkarförbund idag.

AT-guiden

AT skiljer sig åt mellan olika sjukhus och regioner. Upplägg, utbildningskvalitet, lön och handledning är några av alla faktorer som kan variera. AT-guiden är ett verktyg för dig som vill ta reda på mer om och jämföra de olika AT-orterna.
Behov av AT-tjänster

Läkarförbundet vill att:

  • Staten tar över ansvaret för dimensioneringen och samordningen av AT-tjänster framöver.
  • Staten genomför riktade satsningar för att öka antalet AT-tjänster.
  • Antalet AT-tjänster utökas med cirka 100 tjänster årligen fram till och med 2028.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar