Hoppa till innehåll

Behov av AT-tjänster

Det finns ett begränsat antal AT-tjänster i varje region, som inte möter behov av AT-tjänster. Under perioden 2018 till 2023 kommer den redan långa kön till AT att ha fyllts på med ytterligare drygt 1300 läkare. Det är slöseri med kunskap och kompetens och försvårar kompetensförsörjningen på lång sikt.

Allmäntjänstgöring (AT) kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter. AT krävs för att få läkarlegitimation, för studenter som påbörjade svensk läkarutbildning innan 1 juli 2021. Som AT-läkare tjänstgör du under handledning och klinisk instruktion för att öka din kliniska kompetens.

Det finns för få AT-tjänster

Regionerna har enligt hälso- och sjukvårdsförordningen ett gemensamt ansvar att tillhandahålla tillräckligt många AT-, BT- och ST-tjänster för att kunna möta det framtida behovet av specialistläkare inom respektive specialitet. Regionerna har uppenbart misslyckats med sitt uppdrag: i en rapport från Socialstyrelsen uppger samtliga regioner att det finns för få specialistläkare att säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare i den svenska hälso- och sjukvården.

Läkarförbundet anser att staten behöver gå in och ta över ansvaret för dimensioneringen och samordningen av antalet AT-tjänster. För att möta det framtida behovet av specialistläkare måste antalet AT-tjänster kraftigt utökas kommande år.

Hur kan AT-platserna bli fler?

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande organ som ska bidra till en god planering av vårdens kompetensförsörjning. De rekommenderar följande åtgärder för att skapa fler AT-platser:

  • Övergång till 18 månaders AT-tjänstgöring som standard
  • Användning av fler verksamheter och specialiteter inom AT-tjänstgöringen
  • Utökad handledningskapacitet genom implementering av innovativa handlednings- och instruktionsformer

Läkarförbundet står bakom Nationella vårdkompetensrådets rekommendationer angående frågan om behov av AT-tjänster.

SYLFs AT-ranking

Sveriges yngre läkares förening (SYLF) har sedan 2008 årligen kartlagt hur lång tid man som nyexaminerad läkare i snitt får vänta på att få en AT-tjänst. Väntetiden har sedan dess ökat och idag tvingas nyexaminerade läkare vänta i genomsnitt drygt 11 månader för att få en AT-tjänst. Allmäntjänstgöringen är en flaskhals i läkares utbildning.

AT-guiden

AT skiljer sig åt mellan olika sjukhus och regioner. Upplägg, utbildningskvalitet, lön och handledning är några av alla faktorer som kan variera. AT-guiden är ett verktyg för dig som vill ta reda på mer om och jämföra de olika AT-orterna.
Behov av AT-tjänster

Läkarförbundet vill att:

  • Staten tar över ansvaret för dimensioneringen och samordningen av AT-tjänster
  • Normtiden för AT ska vara 18 månader
  • Antalet AT-tjänster utökas med cirka 100 tjänster årligen fram till och med 2028
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare