fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

För att få påbörja sin specialiseringstjänstgöring, ST, behöver man först genomgå en så kallad allmäntjänstgöring, AT, för att erhålla läkarlegitimation. Som AT-läkare tjänstgör man under handledning och ökar sin kliniska kompetens för att bli självständig läkare.

Regionerna har enligt hälso- och sjukvårdslagen ett gemensamt ansvar att dels tillhandahålla tillräckligt många AT-tjänster, dels utbilda tillräckligt med specialistläkare för att möta det framtida behovet. Likväl har bristen på specialistläkare genomsyrat svensk hälso- och sjukvård under en lång tid. I en rapport från Socialstyrelsen uppger 19 av 21 regioner att det finns för få specialistläkare.

För att möta det framtida behovet av specialistläkare måste antalet AT-tjänster kraftig utökas kommande år. Sveriges yngre läkares förening (SYLF) har sedan 2008 årligen kartlagt hur lång tid man som nyexaminerad läkare i snitt får vänta på att få en AT-tjänst. Väntetiden har sedan dess ökat med 60% och idag tvingas man vänta i genomsnitt 11 månader för att få en tjänst. AT har blivit en flaskhals i läkarnas utbildningsystem. 2019 erbjöd regionerna totalt 1469 AT-tjänster i Sverige, vilket var ett underskott på cirka 370 tjänster. Mellan 2018–2020 ökade antalet AT-tjänster med endast 27 tjänster nationellt.

Läs mer om SYLF:s AT-ranking

Regionerna har uppenbart misslyckats med sitt uppdrag att försörja Sverige med läkare. Situationen är bekymmersam och Läkarförbundet anser att staten nu måste ta sitt ansvar. Staten bör ansvara för styrningen och dimensioneringen av framtidens AT-tjänster.

Läkarförbundet har gjort en beräkning av behovet av AT-tjänster. Beräkningen baseras på det förväntade antalet examinerade läkarstudenter respektive år. I beräkningen har även hänsyn tagits till de som studerar till läkare i annat EU/EES-land och som efter examen avser flytta till Sverige för att göra AT samt de läkare som genomför den kompletterande utbildningen för tredjelandsläkare i Sverige.

Inte medlem ännu? Bli medlem i Sveriges läkarförbund idag.

Behov av AT-tjänster

Läkarförbundet vill att:

  • Staten tar över ansvaret för dimensioneringen av AT-tjänster.
  • Staten genomför riktade ekonomiska satsningar för att öka antalet AT-tjänster.
  • Antalet AT-tjänster utökas med ca 100 tjänster årligen fram till och med 2028.
sveriges läkarförbund

Vad vill Läkarförbundet inom hälso- och sjukvårdspolitik?

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem