Hoppa till innehåll

Vårda vården

Upprop för vårdens arbetsmiljö

Nu är det nog! Situationen i vården har blivit ohållbar. Hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök. Många av hälso- och sjukvårdens medarbetare är på gränsen till utmattning. Vi vill inte bara ha applåder – vi vill ha krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent. Om vi blir sjuka kan vi inte hjälpa dig att bli frisk. 

Politikerna måste införa en kriskommission för vården, möjliggöra fler vårdplatser och säkra en hållbar arbetsmiljö dit fler kollegor med rätt kompetens söker sig – och vill stanna. Nu har listan med nästan 50 000 namnunderskrifter från uppropet lämnats över till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Våra krav

 • Arbetsgivarna måste göra stora förbättringar i vår dåliga arbetsmiljö.
 • Fler vårdplatser – rätt kompetens på rätt plats.
 • Kriskommission för vårdens arbetsmiljö.

Bakgrund till kampanjen Vårda vården

Läkarförbundet och Vårdförbundet skrev en DN-debattartikel med krav på kriskommission för vårdens arbetsmiljö. Artikeln fick stor medial uppmärksamhet och ledde till möten med Regeringen, Allianspartierna samt Vänsterpartiet där även Kommunal deltog. Allianspartierna och Vänsterpartiet har presenterat olika utskottsinitiativ i socialutskottet. 

Läkarförbundet och Vårdförbundet har även gjort en lokal variant i Region Stockholm med uppmaning till regionpolitikerna att göra mer för en bättre arbetsmiljö. 

Nu startar vi tillsammans en namninsamling under kampanjsidan "Vårda vården", i syfte att upprätthålla trycket i fråga om vårdpersonalens arbetsmiljö.

Bakom namninsamlingen står 13 professions- och fackförbund:

 • Vårdförbundet
 • Läkarförbundet
 • Kommunal
 • SRAT
 • Akademikerförbundet SSR
 • Fysioterapeuterna
 • Arbetsterapeuterna
 • Psykologförbundet
 • Vision
 • Barnmorskeförbundet
 • Logopedförbundet
 • Audionomerna
 • HälsoAkademikerna

Frågor och svar om uppropet

Vi är ett antal förbund vars medlemmar har fått nog av en arbetsmiljö som allt för ofta brister, och att åtgärderna uteblir. Pandemin har aktualiserat problem som funnits en längre tid och i stora delar av vården är nu läget akut. Politiker både nationellt och i regionerna måste lägga fram konkreta planer för en bättre arbetsmiljö.

Följande förbund står bakom namninsamlingen:

 • Vårdförbundet
 • Läkarförbundet
 • Kommunal
 • SRAT
 • Akademikerförbundet SSR
 • Fysioterapeuterna
 • Arbetsterapeuterna
 • Psykologförbundet
 • Vision
 • Barnmorskeförbundet
 • Logopedförbundet
 • Audionomerna
 • HälsoAkademikerna

Vi kommer att lämna in namninsamlingen till partiledarna för samtliga riksdagspartier och till Sveriges kommuner och Regioner i egenskap av arbetsgivarorganisation och största arbetsgivare för våra medlemmar.

Då vi är många aktörer som står bakom behöver vi en gemensam plattform för att driva namninsamlingen utan att den ligger på ett av förbundens hemsidor. Skiftet är den största plattformen i Sverige för att skapa namninsamlingar, vår namninsamling är fristående från andra. Skiftet är partipolitiskt obundet samt säkerställer att namninsamlingen följer GDPR. Vi har haft ett möte med Skiftet som plattform för att säkerställa att det är vi som avsändare för namninsamlingen som själva styr hur den ska användas samt den kommunikation som görs kopplat till namninsamlingen.

Vi står inte bakom andra kampanjer/namninsamlingar som skiftet genomför.

Vi vill skapa tryck på beslutsfattare att agera för en bättre arbetsmiljö för vårdens medarbetare.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare