Hoppa till innehåll
Nyheter
Bra att Centerpartiet satsar på fler vårdplatser

Bra att Centerpartiet satsar på fler vårdplatser

Idag presenterar Centerpartiet flera viktiga förslag för fler vårdplatser och en bättre arbetsmiljö; bland annat en miljard till fler vårdplatser i hela Sverige.
Nyhet

– Vi välkomnar pengar till fler vårdplatser och att Centerpartiet föreslår att en myndighet, i det här fallet IVO, stöttar regionerna i arbetet för fler vårdplatser. Vi vill att staten ska använda sig mer av sina myndigheter i styrningen av vården i stället för att agera via intresseorganisationen SKR. Vi välkomnar också att fokus läggs på primärvården, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund. 

Platsmiljarden innebär att de sjukhus som klarar målet om maximalt 90 procents beläggning får ta del av de avsatta pengarna. På så sätt skapas en morot för sjukhusen att anställa mer personal och förbättra medarbetarnas villkor, för att se till att kapaciteten kan öka. 

– Det handlar om att kunna erbjuda en trygg och nära vård, oavsett var i landet du bor. En utbyggd primärvård med rätt till fast läkarkontakt är också en helt central fråga, tillsammans med fler ambulanser på landsbygden och en ännu bättre möjlighet till vård i hemmet, säger Annie Lööf i ett pressmeddelande 

Centerpartiet föreslår: 

  • Inför en platsmiljard för fler vårdplatser i hela Sverige: 1 miljard kronor 
  • Ge IVO i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med fler vårdplatser 
  • Satsa på karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor: 200 miljoner kronor 
  • Inför chefsutbildning för bättre arbetsmiljö 
  • Inför en kompetensutvecklingsgaranti för vårdens medarbetare

Fler nyheter


Överenskommelser om nationella taxan

Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR har kommit överens om nya treåriga överenskommelser för de vårdgivare som är aktiva enligt den så kallade nationella taxan.
Nyheter

Regeringen skjuter fram målen om fast läkarkontakt

I en ny överenskommelse mellan staten och SKR, för en God och nära vård, konstateras att de mål som parterna varit överens om för 2022 inte har uppnåtts. Målen kvarstår därför, men nu poängteras också att en fast läkare inte …
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Bra att Centerpartiet satsar på fler vårdplatser