Hoppa till innehåll
Nyheter
Bra att Centerpartiet satsar på fler vårdplatser

Bra att Centerpartiet satsar på fler vårdplatser

Idag presenterar Centerpartiet flera viktiga förslag för fler vårdplatser och en bättre arbetsmiljö; bland annat en miljard till fler vårdplatser i hela Sverige.
Nyhet

– Vi välkomnar pengar till fler vårdplatser och att Centerpartiet föreslår att en myndighet, i det här fallet IVO, stöttar regionerna i arbetet för fler vårdplatser. Vi vill att staten ska använda sig mer av sina myndigheter i styrningen av vården i stället för att agera via intresseorganisationen SKR. Vi välkomnar också att fokus läggs på primärvården, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund. 

Platsmiljarden innebär att de sjukhus som klarar målet om maximalt 90 procents beläggning får ta del av de avsatta pengarna. På så sätt skapas en morot för sjukhusen att anställa mer personal och förbättra medarbetarnas villkor, för att se till att kapaciteten kan öka. 

– Det handlar om att kunna erbjuda en trygg och nära vård, oavsett var i landet du bor. En utbyggd primärvård med rätt till fast läkarkontakt är också en helt central fråga, tillsammans med fler ambulanser på landsbygden och en ännu bättre möjlighet till vård i hemmet, säger Annie Lööf i ett pressmeddelande 

Centerpartiet föreslår: 

  • Inför en platsmiljard för fler vårdplatser i hela Sverige: 1 miljard kronor 
  • Ge IVO i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med fler vårdplatser 
  • Satsa på karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor: 200 miljoner kronor 
  • Inför chefsutbildning för bättre arbetsmiljö 
  • Inför en kompetensutvecklingsgaranti för vårdens medarbetare

Fler nyheter


”Regionpolitikerna måste våga ta beslut om begränsad listning”

Dagens Medicin har frågat samtliga regioner om de tagit eller planerar ta något beslut om ett listningstak på Socialstyrelsens riktvärde. Enligt kartläggningen är det bara två regioner som tagit beslut om listningstak på 1 100 patienter. Fem regioner har inte …
Nyheter

Aftonbladet Debatt: Möt hälsoutmaningarna med mer forskning

Sverige står inför stora hälsoutmaningar, men det finns förslag till lösningar och en bred enighet om förslagen. Den kommande regeringen har förutsättningar att genomföra nödvändiga åtgärder som möter utmaningarna.
Nyheter

SYLFs AT ranking 2022

Sedan år 2000 har SYLF mätt och utvärderat AT:s kvalitet i hela Sverige genom att varje år släppa en rapport och en rankingtabell som redogör för läget. Årets topplacering Hallands sjukhus Varberg behåller förstaplatsen från föregående år.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
Bra att Centerpartiet satsar på fler vårdplatser