Hoppa till innehåll
Vår politik
Digital utveckling i vården

Digital utveckling i vården

Den digitala utvecklingen i vården går idag mycket snabbt och erbjuder stora möjligheter för hälso- och sjukvård.

Utvecklingen mot att använda allt fler och bättre digitala verktyg och stöd i hälso- och sjukvården erbjuder stora möjligheter. Det innebär också en möjlighet för samhället att effektivisera för att möta det ökade vårdbehovet och en ökande efterfrågan på vård- och omsorgstjänster.

Det finns dock stora utmaningar med denna utveckling och då handlar det inte så mycket om de tekniska lösningarna utan mer om den omställning som måste ske för att effekten av alla nya digitala stöd ska kunna tas tillvara på bästa sätt. Det handlar om nya sätt att arbete, möta patienterna, interagera med andra personalgrupper, interagera med ledningen osv.

 

Film från det nu upplösta rådet RLIM om en programvara som kan hjälpa läkarna hantera bristerna i journalsystemet och vikten av digitalisering.

Arbetsmiljö

IT-utvecklingen har medfört många positiva effekter och möjligheter för arbetet inom hälso- och sjukvården, men det finns även negativa arbetsmiljöaspekter som uppstått till följd av denna utveckling. Stress hos medarbetarna kan uppstå när verktyget inte fungerar eller tar hänsyn till den verklighet som de ska användas. Den fysiska tillgången till datorer, var dessa placeras, hur de fungerar i kombination med allt annat som ska göras i det fysiska rummet är frågor som kan skapa frustration och irritation och i förlängningen bli ett arbetsmiljöproblem.

Läkarförbundet håller på att ta fram en uppdatering av IT-ronden som är ett verktyg för att genomföra verksamhetsförbättringar med fokus på IT. Den bör göras som en del av skyddsronden men kan även göras separat för att systematiskt gå igenom en IT-miljö. Verktyget är tänkt som ett praktiskt stöd vid genomgången och innefattar en checklista över viktiga saker att tänka på kopplat till IT-stöden vid skyddsronden.

Man observerar skärm, digitaliseringen i vården förändras

Hur jobbar Läkarförbundet?

För Läkarförbundet är den digitala utvecklingen i vården en viktig fråga, som drivs av Läkarförbundets råd för digitalisering, LDR och Arbetslivsgruppen, ALG. Vi lyfter kliniska och fackliga perspektiv i kontakter med regering, myndigheter, branschorganisationer med flera.

Flera av Läkarförbundets förtroendevalda har plats i de grupper som ansvarar för förändringsarbetet när det gäller digitalisering av vården.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare