fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Utvecklingen mot att använda allt fler och bättre digitala verktyg och stöd i hälso- och sjukvården erbjuder stora möjligheter. Det innebär också en möjlighet för samhället att effektivisera för att möta det ökade vårdbehovet och en ökande efterfrågan på vård- och omsorgstjänster.

Det finns dock stora utmaningar med denna utveckling och då handlar det inte så mycket om de tekniska lösningarna utan mer om den omställning som måste ske för att effekten av alla nya digitala stöd ska kunna tas tillvara på bästa sätt. Det handlar om nya sätt att arbete, möta patienterna, interagera med andra personalgrupper, interagera med ledningen osv.

Film från det nu upplösta rådet RLIM om en programvara som kan hjälpa läkarna hantera bristerna i journalsystemet och vikten av digitalisering.

Arbetsmiljö

IT-utvecklingen har medfört många positiva effekter och möjligheter för arbetet inom hälso- och sjukvården, men det finns även negativa arbetsmiljöaspekter som uppstått till följd av denna utveckling. Stress hos medarbetarna kan uppstå när verktyget inte fungerar eller tar hänsyn till den verklighet som de ska användas. Den fysiska tillgången till datorer, var dessa placeras, hur de fungerar i kombination med allt annat som ska göras i det fysiska rummet är frågor som kan skapa frustration och irritation och i förlängningen bli ett arbetsmiljöproblem.

Läkarförbundet håller på att ta fram en uppdatering av IT-ronden som är ett verktyg för att genomföra verksamhetsförbättringar med fokus på IT. Den bör göras som en del av skyddsronden men kan även göras separat för att systematiskt gå igenom en IT-miljö. Verktyget är tänkt som ett praktiskt stöd vid genomgången och innefattar en checklista över viktiga saker att tänka på kopplat till IT-stöden vid skyddsronden.

Man observerar skärm, digitaliseringen i vården förändras

Hur jobbar Läkarförbundet?

För Läkarförbundet är den digitala utvecklingen i vården en viktig fråga, som drivs av Läkarförbundets råd för digitalisering, LDR och Arbetslivsgruppen, ALG. Vi lyfter kliniska och fackliga perspektiv i kontakter med regering, myndigheter, branschorganisationer med flera.

Flera av Läkarförbundets förtroendevalda har plats i de grupper som ansvarar för förändringsarbetet när det gäller digitalisering av vården.

Policy för digitala verksamhetsstöd och arbetsmiljö

Vad vill Läkarförbundet inom hälso- och sjukvårdspolitik?

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem