fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Valfrihet, mångfald och konkurrens bidrar till dynamik i den offentligt finansierade sjukvården och skapar drivkrafter att utveckla vårdtjänsterna. Med mer fristående beställare och utförare ökar möjligheten att anpassa vårdstrukturen efter nya förhållanden. Verksamheter ska ha samma villkor oavsett regi och driftsform.

För att kunna erbjuda en jämlik vård på lika villkor med hög kvalitet för hela befolkningen behövs en mångfald av olika vårdgivare avseende både storlek och driftsform. Det bidrar till en utveckling mot jämlik vård, förbättrad folkhälsa och ökad medicinsk kvalitet. En mångfald av olika vårdgivare främjar patientfokus, stärker patienternas valmöjligheter och ökar kontinuitet och tillgänglighet.

Upphandlingar måste ske på ett sätt som innebär att även små professionsstyrda verksamheter kan delta. I vården skapar det innovationskraft för nya arbetssätt och organisering, fler arbetsgivare med olika inriktning och arbetssätt, samt möjligheter för bland andra läkare att driva verksamhet i egen, mer småskalig regi.

En utbyggd primärvård och den öppna specialiserade vården bör utgå från ett nationellt uppdrag som ska kunna anpassas efter regionala och demografiska förhållanden. Finansiering och principer för ersättningar måste diskuteras och bör utgå ifrån en tillitsbaserad styrning mot kvalitet med samma villkor för alla vårdgivare oavsett om det är av landsting/region driven verksamhet eller ej. Det är viktigt att systemen för den offentligt finansierade vården är stabila över tid. Stabila system skapar förutsägbarhet för dem som bedriver egen verksamhet i vården, är anställda inom vården och för patienterna.

mångfald i vården bidrar till kvalité och utveckling

Det är viktigt att det finns möjlighet för läkare att under goda villkor helt- eller delvis få sin utbildning hos alla vårdgivare. Vårdgivare som erbjuder utbildningstjänstgöring ska ha adekvat ersättning för sina merkostnader för detta i avtalet med huvudmannen.

Alla verksamheter oavsett driftsform ska erbjudas möjlighet att delta i forskning.

Ladda ner

Vad vill Läkarförbundet inom hälso- och sjukvårdspolitik?

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem