Hoppa till innehåll

AT-rapport och AT-ranking

Sedan år 2000 har SYLF mätt och utvärderat AT:s kvalitet i hela Sverige genom att årligen släppa en rapport och en rankingtabell som redogör för läget.

SYLF:s AT-rapport och ranking är en vägledning för nyexaminerade läkare som ska påbörja sin allmäntjänstgöring, men också en temperaturmätare för AT-läkares arbetssituation i Sverige. Rapporten bygger bland annat på enkätsvar från AT-läkare själva.

Årets AT-enkät är ute mellan den 21 mars och den 18 april. Mer information om vem som kan svara och hur man svarar hittar du här.

AT-enkäten går ut till samtliga av SYLF:s olegitimerade medlemmar, men även ickemedlemmar kan besvara enkäten.

Tidigare års AT-rapporter?

Varje år tar SYLF fram en AT-rapport samt ranking som mäter och utvärderar AT:s kvalitet i hela landet. Denna rapport ligger till grund för AT-guiden som vi tillsammans med Läkarförbundet tillhandahåller för att du som AT-läkare enklare ska kunna hitta din AT-plats och jämföra sjukhus.

Ska du själv snart påbörja AT?

Gå in på AT-guiden för mer information om var AT-orterna placerar sig samt lön och villkor på de olika sjukhusen.

Vill du läsa någon av tidigare års AT-rapporter kan du klicka på länken nedan.

Önskar du en intervju, kontakta SYLF:s ordförande

  1. Robert Holmqvist
    Ordförande

Kontaktperson

  1. Livija Ginters
    Kanslichef
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare