fbpx
Hoppa till innehåll

Medlemsrådgivningen är stängd 20-21 oktober. Du hittar svar på vanliga frågor i Råd och stöd.

Organisation

Sveriges yngre läkares förening är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund, bestående av kring 13 000 medlemmar. SYLF organiserar underläkare från läkarexamen fram till att specialistbevis erhållits.

SYLF:s fullmäktige

Fullmäktige är föreningens högsta beslutande organ. SYLF:s medlemmar utser enligt stadgan fullmäktigedelegater vid lokalavdelningens årsmöte. Extra fullmäktigemöte kan hållas på begäran av styrelse, representantskapet eller då minst 20 fullmäktigedelegater skriftligen begär detta. Lokalavdelningarna eller enskild fullmäktigeledamot kan senast sex veckor före mötet väcka frågor genom att skriftligt anmäla dessa till styrelsen. Kallelse till möte sker minst en månad före mötet. Antal fullmäktigedelegater är satt i relation till lokalavdelningens storlek. SYLF:s fullmäktige utser SYLF:s fullmäktigedelegater till Sveriges läkarförbunds fullmäktige. Läs mer om fullmäktigemötet här.

SYLF:s representantskap

Är SYLF:s rådgivande organ som företräder SYLF:s 27 lokalavdelningar. Lokalavdelningens styrelse har enligt SYLF:s stadgar mandat att löpande under året utse representanter. Representantskapet sammanträder på kallelse av SYLF:s styrelse eller på begäran av minst fem representantskapsledamöter. Representantskapet sammanträder varje höst, kallelse utgår minst fyra veckor innan mötet äger rum. Läs mer om representantskapet här.

SYLF:s styrelse

Väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäktige möte och består av ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, chefredaktör för Moderna Läkare och tre ledamöter. Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgör styrelsens presidium. Samtliga utses för en period av två år. Styrelsen beslutar i alla frågor som inte enligt stadgarna är förbehållna fullmäktige eller representantskap och utför det som fullmäktige ålagt dem. Läs mer om styrelsen här.

SYLF:s kansli

Kansliet bistår styrelsen, valberedningen och lokalavdelningarna i deras arbete. Läs mer om kansliet här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!