fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SYLF:s fullmäktige

Är föreningens högsta beslutande organ. SYLF:s medlemmar utser fullmäktige vid respektive lokalavdelnings årsmöte. Extra fullmäktigemöte kan hållas på begäran av styrelse, representantskapet eller då minst 20 fullmäktigedelegater skriftligen begär detta. Lokalavdelningarna eller enskild fullmäktigeledamot kan senast sex veckor före mötet väcka frågor genom att skriftligt anmäla dessa till styrelsen. Kallelse till möte sker minst en månad före mötet. Antal fullmäktigedelegater är satt i relation till lokalavdelningens storlek. SYLF:s fullmäktige utser SYLF:s fullmäktigedelegater till Sveriges läkarförbunds fullmäktige. Läs mer om fullmäktigemötet här.

SYLF:s representantskap

Är SYLF:s rådgivande organ som företräder SYLF:s 27 lokalavdelningar. Representanter utses ofta vid lokalavdelningarnas årsmöten men lokalavdelningens styrelse har enligt SYLF:s stadgar mandat att löpande under året utse representanter. Representantskapet sammanträder på kallelse av SYLF:s styrelse eller på begäran av minst fem representantskapsledamöter. Vanligtvis hålls ett representantskapsmöte varje höst, kallelse utgår minst en vecka i förväg. Läs mer om representantskapet här.

SYLF:s styrelse

Väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäktige möte och består av ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, chefredaktör för Moderna Läkare och tre ledamöter. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium. Samtliga utses för en period av två år. Ordförande, andre vice ordförande och två ledamöter väljs varje udda år och vice ordförande, en ledamot samt chefredaktör väljs varje jämnt år. Styrelsen beslutar i alla frågor som inte enligt stadgarna är förbehållna fullmäktige eller representantskap. Läs mer om styrelsen här.

SYLF:s kansli

Kansliet ger information till medlemmarna och lokalavdelningarna i fackliga frågor och arbetar med analys av undersökningar, sammanställning av rapporter, enkäter och fackligt informationsmaterial. Kansliet stödjer SYLF:s styrelse och lokalavdelningar i dess arbete. Läs mer om kansliet här.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem