Hoppa till innehåll
Din karriär
Förbered dig inför förhandling

Förbered dig inför förhandling

När ska du förhandla?

Förhandling om lön kan upptas bland annat vid följande tillfällen:

  • Ny anställning
  • Ny befattning
  • Nya arbetsuppgifter
  • Ny kompetens
  • Förlängning av vikariat eller visstidsanställning

Årlig löneöversyn (beroende på lokal modell för översyn) Du som är AT-läkare ingår inte i den årliga löneöversynen som de flesta andra läkare omfattas av. Istället har du rätt till ett lönesamtal tolv månader in på din AT och därefter var tolfte månad du varit anställd. Du ska alltså be om ett lönesamtal även om du till exempel är föräldraledig eller forskar.

Hur ska du förhandla?
1. Förberedelser Tänk på att förbereda dig i god tid. Goda förberedelser är A och O!
2. Förhandlingen Det går inte att bli duktig utan att öva, men en del saker är bra att tänka på.

Tips & information

SACO-lönesök
SACO-lönesök baseras på novemberlönen och databasen uppdateras varje år i mars. Detta innebär att löneuppgifterna i databasen är åtminstone fem månader gamla men oftast ännu äldre.

Om inte lönerevisionen ägt rum i november utgör detta också en felkälla. Även om det ännu inte finns statistik ordnad per specialitet för ST-läkare är detta ändå ett mycket bra verktyg för att få en överblick över landet.

SYLF:s lokalavdelningar
Din lokala SYLF-representant kan hjälpa dig med information om aktuella förhållanden, som till exempel de färskaste löneuppgifterna. Tänk på att höra av dig i god tid.

AT-/ST-kontrakt
Viktiga saker som du lyckas förhandla dig till, speciellt om de är av ekonomisk betydelse, bör föras in i anställningsavtalet för att vara juridiskt bindande.
Det kan också vara av stort värde att upprätta ett AT- respektive ett ST-kontrakt, som inte är juridiskt bindande. Här kan man tydliggöra andra villkor under anställningen, till exempel vad gäller kurser, studietid, handledning etc.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare