Hoppa till innehåll

Nyheter

Elin Ekdahl Utsedd till Årets SYLF:are 2024

Under SYLF:s fullmäktige hade vi glädjen att kunna tillkännage Elin Ekdahl som vinnare av utmärkelsen Årets SYLF:are 2024. Priset delas ut till en medlem som har visat exceptionellt engagemang och bidragit betydande till föreningens arbete och medlemmarnas välmående.

SYLF:s fullmäktige 2024

Den 26–27 april samlades Sveriges Yngre läkares förening (SYLF) i Stockholm för sitt fullmäktigemöte 2024 för att besluta om inriktning för året och välja hälften av ledamöterna i styrelsen samt förste vice ordförande för föreningen.

Nytt kollektivavtal klart!

Läkarförbundet och SKR/Sobona har kommit överens om ett nytt avtal som reglerar villkoren för läkare anställda i regioner och kommuner. Det nya avtalet börjar gälla från 1 april och löper på ett år.

Nu är AT-enkäten ute!

Den 21 mars skickades AT-enkäten ut till alla olegitimerade medlemmar i SYLF, men även du som inte är medlem kan svara på enkäten. Läs mer!

SYLF tar fram råd för arbetsgivare om BT

I samband med Läkarförbundets studierektorskonferens 2024 lanserar SYLF råd för verksamhetschefer och studierektorer om den praktiska hanteringen av läkare som gör en ST som kräver att läkaren når mål på BT-nivå.
Nyheter från SYLF centralt

Vilka är fortfarande Schyssta?

SYLF har uppdaterat AT-guiden efter årets granskning, så att du som söker AT nu under 2024 har aktuell info om villkoren på arbetsplatserna och huruvida till exempel kriterierna som framgår i annonserna är rättvisande.

AT-rankingen 2023

Idag släpper SYLF sin AT-ranking. Den beskriver AT-läkarnas arbetsvillkor – men rankar också Sveriges alla sjukhus som anställer AT-läkare. AT-rankingen toppas i år av Hallands sjukhus Varberg. I botten hamnar Karlskoga lasarett i region Örebro.

Rapport: Hot och våld

Läkarna tidigt i karriären är överrepresenterade för utsatthet av hot och våld jämfört med sina äldre kollegor.