Hoppa till innehåll
Förtroendevald

För dig som är förtroendevald i SYLF

Som förtroendevald sitter du med i en av SYLF:s 27 lokalföreningar som finns runt om i landet och verkar som kontaktyta mot medlemmarna i din region. Tillsammans arbetar vi för en bättre vardag för underläkarna!

Dina verktyg som förtroendevald

Du som är förtroendevald i SYLF är något av det viktigaste vi har. Här har vi samlat material som ska underlätta ditt arbete som förtroendevald. Vi är idag ca 360 förtroendevalda i hela landet. Tillsammans arbetar vi för bättre arbetsmiljö och löner för underläkarna, och att underläkarnas villkor ska finnas på beslutsfattarnas agendor.

Årshjulet

Vad händer i SYLF under året? Här finner du datum för årets alla aktiviteter, utbildningar, möten samt datum rörande Moderna läkare.

Arrangemang och utbildning

SYLF anordnar och deltar i ett antal arrangemang och utbildningar samt sponsrar olika evenemang.

SYLF:s strategi 2026

Här hittar du som lokalaktiv information om våra strategimål och hur du kan arbeta med dem i din styrelse.

Föreningskunskap

I ditt uppdrag finns det basal föreningskunskap som du behöver veta. Vi har samlat information om hur det fackliga arbetet i en lokalavdelning går till.

Uppdraget

Vad innebär det att vara förtroendevald i SYLF, vilka roller består en styrelse av, hur förvaltar du ditt uppdrag och vilket stöd finns för dig som är nyvald?

Stöd till lokalavdelningarna

Vi har samlat det centrala stöd vi erbjuder här. Våra ekonomiska villkor, vår politik, medlemsantal samt föreläsningskoncept.

Rekrytering

Hur växer SYLF som förening och hur kan du som förtroendevald jobba med att sprida kunskapen om SYLF:s arbete? Vi har satt samman material som hjälper dig i arbetet.

Pågående projekt

När SYLF driver en kampanj eller lanserar ett projekt hittar du information och material som lokalavdelningen kan använda för spridning och det egna arbetet.

Aktuell information och dokument

Söker du våra styrdokument, reseräkning, internremisser, remissvar, lokala dokument, eller det lokala arbetsrättshäftet?

På gång i SYLF!

Läs SYLF:s nyhetsbrev

Här samlar vi våra publicerade nyhetsbrev riktade till våra förtroendevalda. Du behöver vara inloggad för att kunna läsa breven.

Nominera era handledarpristagare till Läkarförbundets pris

Vartannat år delar Läkarförbundet ut ett handledarpris till två pristagare. Nomineringarna för nästa omgång är i full gång!
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
För dig som är förtroendevald i SYLF