Hoppa till innehåll

Föreningskunskap

I ditt uppdrag som förtroendevald kan det finnas basal föreningskunskap som du behöver tillgodose dig. Vi har samlat information om hur det fackliga arbetet i en lokalavdelning går till.

Lokalavdelningarna årsmötesperiod

SYLF:s årsmötesperiod sträcker sig mellan den 1 september - 15 februari och under den persioden har alla SYLF:s lokalavdelningar sina årsmöten. Samlad information om hur årsmötet går till, vad ni som lokalavdelning behöver tänka på samt hur ni påbörjar det nya verksamhetsåret hittar du via länken nedan.

Att genomföra ett konstituerande möte

När det är dags för lokalavdelningen att genomföra sitt konstituerande möte kan ni använda den mall vi har tagit fram. Den är klar att fyllas i och du hittar den >>här<<.

Planera verksamheten!

Som nyvald styrelse är det dags att planera verksamhetsåret. Verksamhetsåret kan se olika ut, men det är klokt att planera för maximal påverkan i SYLF och samordna aktiviteter som är planerade. Mall för workshop inför planering av året hittar ni <<här>>. Använd er också av SYLF:s årshjul för att hitta aktuella datum.

Från budget till ekonomiskt avslut på året

Du som har hand om lokalavdelningens ekonomi hittar här en redogörelse över hur du skapar en hållbar budget, de parametrar som kommer påverka budgeten samt hur du genomför bokslut.

Påverka föreningens arbete och riktning - skriv en motion!

Att lämna in väl formulerade motioner är ett utmärkt sätt att påverka SYLF:s arbete framåt. Vill du ha tips hur du skriver en motion inför nästa år? Du hittar utförlig information via länken nedan. Den riktar sig både till medlemmar och förtroendevalda.

Övriga mallar att använda i den lokala verksamheten

Under lokalavdelningens styrelsemöten går det att använda vår mall för protokollskrivande. Den är redo att fyllas i och finns >>här<<. Ska ni skriva ett pressmeddelande finns mall, också redo att fyllas i, >>här<<.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare