Hoppa till innehåll

Forskar-ST

Forskar-ST-tjänster förekommer, även om det inte är lika vanligt som forskar-AT. Vad innebär tjänstekonstruktionen för läkaren?

”Forskningstiden blir oftast ett tillägg till vanlig ST. Planera uttaget av forskningstid med handledare och chefer!”

Person- eller klinikbundet tillägg till ST-tjänsten

 • Tjänster för forskande ST-läkare finns på de flesta universitetssjukhus och flera mindre.
 • Vanligast är att söka forskar-ST som ett tillägg till den vanliga ST.
 • Tilläggen kan vara personbundna eller klinikbundna. De förra flyttas med vid byte av specialitet, de senare måste ersättas genom ny ansökning.

Kontrollera förutsättningarna!

 • Forskningstiden kan uppgå till 50 procent av en heltidstjänst under ett begränsat antal år.
 • Forskningstiden och möjligheten att få ut den varierar, både från sjukhus till sjukhus och mellan kliniker. Kontrollera förutsättningarna innan ansökan!
 • Planera uttaget i god tid med handledare, schemaläggare och chefer.
 • På vissa sjukhus får ST-läkarna ansöka årligen om forskningstid i sin ordinarie anställning.

Hur påverkas lönen?

 • SYLF anser att lönen för ST-läkare efter motsvarande fem års heltidstjänstgöring ska vara i paritet med färdiga specialistläkare inom samma organisation. Det är en förutsättning för att kunna intressera läkare för forskning. Idag är det policy i vissa regioner.
 • På vissa sjukhus avlönas ST-läkaren av universitetet under forskningstiden, och är då tjänstledig från sin ST-anställning. Tänk på att en sådan konstruktion kan påverka pensionsinbetalningar och semesterintjänande. Samma risk finns med stipendie- eller externfinansierad forskning.

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare