Hoppa till innehåll

SYLF:s politik

SYLF:s uppdrag och mål

SYLF har ett omfattande uppdrag, att bevaka medlemmarnas intressen och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. Genom att rikta vårt arbete mot ett antal frågor och mål som är centrala för vår medlemsgrupp uppnår vi tydliga resultat på den vårdpolitiska arenan.

En stark röst för underläkarkåren

SYLF är en stark röst för sina medlemmar som främjar goda arbetsförhållanden, arbetar för schyssta rekryteringar, bra anställningsvillkor och en löneutveckling som hänger med i tiden. Vi för ständigt en dialog med med arbetsgivare, politiker, myndigheter, lärosäten och andra organisationer.

Löner som matchar ansvaret

Sveriges underläkare halkar efter lönemässigt, och lön matchar inte vare sig utbildningens längd eller det ansvar läkaren har. När nu en allt större underläkargrupp är på väg in på arbetsmarknaden samtidigt som den seniora läkargruppen går i pension finns risken för att lönerna ytterligare kommer normeras nedåt.

Kortare väg till specialistbevis

Sverige lider brist på specialistkompetenta läkare, vilket bidrar till att patienterna får vänta på vård. Läkare, som efter examen, vill bli specialister hindras i sin progression. Att se till att fler utbildningstjänster skapas, och att onödig väntetid kapas, är ett viktigt steg för vårdens kompetensförsörjning. 

Fler läkare som chefer och ledare

Läkare har en medicinsk ledarroll i vården, men ses sällan arbeta i vårdens förvaltning. Forskning visar att läkare som leder bidrar till en tryggare vård, förvaltar resurser bättre och kan minska vårdskador. Samtidigt finns idag få möjligheter för att läkare tidigt ska kunna ta ledarroller i organisationen 

Forskning ska vara en attraktiv karriärväg

Allt färre läkare forskar. För att Sverige även i fortsättningen ska ha en världsledande roll inom Life science behöver förutsättningarna för läkares forskning tidigt i karriären förbättras. Idag drabbas man av dubbla regelverk, sämre lön än kollegorna och risk att hamna utanför socialförsäkringarna som forskande läkare. 

SYLF i det offentliga rummet

SYLF är en förening som syns, hörs och påverkar sjukvårdens förutsättningar! Vi är med där det händer och deltar i den offentliga debatten. Vill du veta mer om vart och när SYLF deltar så hittar du våra arrangemang här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare