Hoppa till innehåll

Utlandsutbildad

SYLF organiserar idag 13500 läkare mellan examen och specialistbevis, cirka 1000 med utländsk läkarlegitimation. Vi är en delförening under fackförbundet Sveriges läkarförbund specialiserade på villkoren för läkare tidigt i karriären.

Introduktion till Svensk hälso- och sjukvård

SYLF har tagit fram information som stöd för dig som gått din utbildning till läkare utomlands. För att du ska ha så goda förutsättningar som möjligt för att påbörja ditt arbete i Sverige beskriver vi hur sjukvårdens organisation i Sverige fungerar, vilken lagstiftning du behöver känna till, vilka rutiner som är vanligt förekommande och vilka begrepp du behöver bekanta dig med. Vi vill dock trycka på att det är din arbetsgivares skyldighet att se till att du får en god introduktion in till ditt arbete och ger dig därför ett antal frågor att ta med dig in i rekryteringsprocessen samt i din nya anställning.

Svensk hälso- och sjukvård

Vem ansvarar för vad inom svensk hälso- och sjukvård? Här går vi igenom de olika ansvarsområdena övergripande.

Patientmöte och journalföring

Vi går igenom patientens rättigheter i mötet med svensk hälso- och sjukvård samt hur journalföring går till.

Samverkan

Som läkare inom sjukvården kan du behöva samverka med andra professioner och andra myndigheter.

Intyg som du som läkare kan behöva utfärda

Det finns flera intyg som du som läkare kan komma att utfärda under din karriär. Vi går igenom de viktigaste.

Teamarbete och kommunikation i sjukvården

Modern sjukvård kräver gott teamarbete och god kommunikation för att säkerställa en god patientsäkerhet!

Frågor inför din anställning

Här går vi igenom frågor som kan vara bra att ställa under en rekryteringsprocess samt till din chef innan du tillträder din nya tjänst.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare