Hoppa till innehåll

Legitimerad läkare

Som nylegitimerad läkare är det vanligt att du anställs på tidsbegränsade anställningar ett tag innan du får en tjänst som ST-läkare. Detta motiveras ofta av arbetsgivaren med att både du och de ska få en chans att se hur du trivs på arbetsplatsen.

SYLF reder ut vad du som nylegitimerad läkare behöver tänka på.

Vad anser SYLF?  

Alla anställningar som legitimerad läkare bör ske under ST-liknande former, vilket bland annat innebär att du som legitimerad läkare ska ha tillgång till både en namngiven handledare och kurser. Oavsett om du helt bestämt dig för vilken specialitet du vill satsa på eller inte så är det alltid mer fördelaktigt för dig att skriva kontrakt för en ST direkt eftersom en ST är en tillsvidareanställning. Tidsbegränsade anställningar har flera nackdelar: det ger en osäkerhet kring vad som ska ske när anställningen löper ut och kan dessutom påverka din möjlighet att till exempel teckna lån.  

Du som erhållit läkarlegitimation efter examen i ett annat EU-land löper stor risk att försena starten på din BT genom att vikariera innan ST. Dessutom förlorar BT delvis sin funktion som introduktion till svensk sjukvård.   

SYLF har tagit fram broschyrer för dig som ska göra ST eller BT där vi har samlat våra bästa tips. Ta gärna del av dem!

Legitimerad läkare under ST-liknande former 

Ofta annonseras tjänster där du erbjuds anställning som legitimerad läkare, men under ST-liknande former; där handledning och utbildningsmoment ingår.  En sådan anställning ger dig möjligheten att kunna tillgodoräkna dig tjänstgöringen som del av din ST när du ansöker om specialistbevis. SYLF anser att man hellre ska erbjudas tjänst som ST-läkare direkt för att undvika problem vad gäller t.ex. tillgodoräknande av tiden för den enskilde läkaren om tjänsten sedan inte övergår till en ST. 

Viktigt att tänka på om du är legitimerad läkare under ST-liknande former:
  • Upprätta en plan tillsammans med din handledare, chef och studierektor för kliniska placeringar, utbildning och handledning. 
  • Se till att löpande dokumentera handledning och utbildningsmoment så att de lätt går att redovisa då du ska räkna in dem i en ST. Det ska tydligt framgå vilka delmål som uppnåtts.  
  • Som legitimerad läkare anställd under ST-liknande former bör du få samma lön oberoende om du är visstidsanställd eller tillsvidareanställd. 

Redan vid anställningsintervjun kan du ställa frågor om vilka rutiner som finns på arbetsplatsen för detta.  

Utbildning

SYLF anser att det är viktigt att du som legitimerad läkare före ST ska ha tillgång till utbildning under anställning. Det innebär att du ska ha möjlighet att delta i såväl klinikens egna kurser och föreläsningar, men också att du ska erbjudas möjlighet att söka externa kurser. 

Lön  

SYLF anser att arbete som legitimerad läkare under ST-liknande former ska ge ST-lön, men idag är lönerna ofta lägre än så. Det påverkar därmed livslönen för den enskilde läkaren, och är ytterligare ett argument för fast anställning direkt, istället för en tidsbegränsad anställning. Ta reda på mer om lön hos Saco lönesök!

Läkare och graviditet

SYLF:s medlemmar befinner sig ofta i en del av livet då graviditet och föräldraskap är aktuellt. Jobbet som läkare är ofta tungt och ställer höga krav på den gravida kvinnan. Vill du veta mer om vilka rättigheter du har och hur SYLF arbetar med gravidas frågor?


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare