Hoppa till innehåll
Din karriär Legitimerad läkare
ST-läkare istället för legitimerade läkare på vikariat

Varför är det viktigt att anställa ST-läkare istället för legitimerade läkare på vikariat?

Många legitimerade läkare anställs idag på tidsbegränsade anställningar i väntan på en ST. Det hindrar dock den långsiktiga kompetensförsörjningen, där Sverige lider brist på specialistutbildade läkare. En anställning direkt som ST-läkare är alltid att föredra, både för den enskilde läkaren och för att säkerställa en god arbetsmiljö och vårdkvalitet.

SYLF anser att även dessa visstidsanställningar ska bedrivas under ST-liknande former, då moment från anställningen kan tillgodoräknas in i en ST, men anser att en anställning som ST-läkare direkt alltid är att föredra. 

"Anställningar som legitimerad läkare före ST innebär större utsatthet för läkaren, och har kunnat kopplas till större risk för att läkaren inte vågar påtala brister i verksamheten. " 

En av anledningarna är att anställningsotryggheten, tillsammans med att inte kunna vara säker på att utbildningsmoment noteras och dokumenteras av arbetsgivaren bidrar till att många legitimerade läkare inte vågar påtala brister i verksamheten. 2021 släppte SYLF en rapport om tystnadskultur i vården. Där framkommer det att anställningar som legitimerad läkare före ST innebär större utsatthet för läkaren. Det var vanligast. Det är vanligast i gruppen legitimerade läkare före ST att inte känna sig trygg i att påtala brister. Främsta anledningen var en oro för progressionen i yrket, att alltså inte kunna få  fast anställning som ST-läkare längre fram.   

Hur länge man arbetar som legitimerad läkare innan tjänsten omvandlas till en ST-tjänst skiljer sig mellan och inom regionerna som ansvarar för att utbilda ST-läkare.  

För arbetsgivaren är det en liten besparing som görs att anställa någon som legitimerad läkare under ST-liknande former, som inte motsvarar den risk som en ökad upplevelse av att inte kunna påtala brister i arbetet innebär. SYLF anser: 

  • Att en anställning som ST-läkare alltid är bättre än visstidsanställning som legitimerad läkare  
  • Att det behövs fler ST-tjänster 
  • Att regionerna centralt ska ersätta vårdenheterna för handledning, tid för självstudier, kurser samt handledning per ST-läkare 
  • Att antalet ST-platser bör dimensioneras i samråd med övriga regioner  
  • Att ST-platserna dokumenteras och följs upp nationellt 
  • Att alla ST-tjänster utlyses offentligt och tillsätts i transparenta rekryteringsprocesser 
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare