Hoppa till innehåll

Bastjänstgöring, BT

Den 1 juli 2021 infördes bastjänstgöring (BT) i Sverige. Alla som inte gjort svensk AT ska genomföra en BT. Den kan göras fristående, eller inom ramen för en ST-tjänst. Oavsett anställningsformen är BT det första steget i ST.

Från och med 1 juli 2021 behöver alla som inte får/fått legitimation efter AT eller redan specialiserar sig att göra BT.

Vad är BT?

BT är en introduktion inom ramen för specialiseringstjänstgöringen, ST. BT är målstyrd, och du kan uppnå målen dels via en fristående BT-tjänst, men också inom ramen för en ST-anställning. BT kommer skilja sig mycket mellan och även inom olika regioner, men den innehåller följande:

  • tre månader inom primärvård
  • tre månader inom akut sjukvård
  • i övrigt maximalt ytterligare två tjänstgöringsplaceringar inom specialiteter där läkaren har egna patientkontakter samt ansvar för utredning och behandling.

Syftet med BT är att öka den kliniska färdigheten men också att introducera legitimerade läkare till svensk sjukvård på ett likvärdigt sätt, dels för läkare som utbildats inom den nya läkarutbildningen som påbörjas 2021 och för läkare med legitimation utfärdad i annat land.

Läkarförbundets sida om BT finner du viktig information, frågor och svar om vad som gäller för dig som ska genomföra BT.

Att genomföra BT

Läkarförbundet har tagit fram en film som på ett tydligt sätt förklarar mer om vad BT innebär.

Hur kan SYLF hjälpa dig?

Vi kartlägger utvecklingen av BT över hela landet tillsammans med våra lokalavdelningar. Vi sammanställer löneutvecklingen och har en arbetsgrupp som har särskilt ansvar för BT.

Du kan kontakta din lokala SYLF-avdelning inför att du söker en BT-tjänst.

SYLF har tagit fram ett antal råd för dig som ska göra BT eller ST där vi har samlat våra bästa tips. Klicka nedan och läs våra broschyrer digitalt!

För dig som är arbetsgivare

Bastjänstgöringen är den introducerande delen av specialiseringstjänstgöringen. Här har SYLF samlat råd för dig planerar anställning av ST-läkare, som i början av sin ST behöver nå mål på BT-nivå. Vad innebär kraven för bastjänstgöring i praktiken?

Vad anser SYLF?

BT-platserna som planerats är alldeles för få, med risk för allvarliga konsekvenser. Generöst räknat fanns 20 % av behovet hösten för införandet. Då förordningsändringarna blev klara sent, även efter att man skjutit på införandet under ett år, har arbetet försvårats med att försöka få en utbildningsorganisation på plats för ST-läkarna som genomför BT. Utredaren som arbetade med framtagandet av BT lyfte redan från början utlandsutbildades ojämlikhet i utbildningsfrågorna. Det är en betydligt sämre situation än för AT idag, som har upparbetat en bristsituation sedan införandet på 60-talet.

SYLF anser att det krävs att ansvaret för dimensioneringen av utbildningstjänster ska flyttas från regionerna för att bättre säkerställa att behovet av utbildningstjänster möts.

Lön under din BT-tjänstgöring

SYLF och Läkarförbundet anser att lönen för en ST-läkare som genomför BT ska var i nivå med övriga ST-läkare. Erbjuds du en lön under ST-nivå eller som motsvarar AT-nivå är du varmt välkommen att kontakta SYLF centralt så att vi har möjlighet att följa utvecklingen vid införandet av tjänsten.

Läkare och graviditet

SYLF:s medlemmar befinner sig ofta i en del av livet då graviditet och föräldraskap är aktuellt. Jobbet som läkare är ofta tungt och ställer höga krav på den gravida kvinnan. Vill du veta mer om vilka rättigheter du har och hur SYLF arbetar med gravidas frågor? Läs mer om att vara läkare och gravid här.

Vill du veta mer?


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare