Hoppa till innehåll

Bastjänstgöring, BT

Den 1 juli 2021 infördes bastjänstgöring (BT) i Sverige. Alla som inte gjort svensk AT ska genomföra en BT. Den kan göras fristående, eller inom ramen för en ST-tjänst. Oavsett anställningsformen är BT det första steget i ST.

Från och med 1 juli 2021 behöver alla som inte får/fått legitimation efter AT eller redan specialiserar sig att göra BT.

Vad är BT?

BT är en introduktion inom ramen för specialiseringstjänstgöringen, ST. BT är målstyrd, och du kan uppnå målen dels via en fristående ST-tjänst, men också inom ramen i en ST-anställning. BT kommer skilja sig mycket mellan och även inom olika regioner, men den innehåller följande:

  • tre månader inom primärvård
  • tre månader inom akut sjukvård
  • i övrigt maximalt ytterligare två tjänstgöringsplaceringar inom specialiteter där läkaren har egna patientkontakter samt ansvar för utredning och behandling.

Syftet med BT är att öka den kliniska färdigheten men också att introducera legitimerade läkare till svensk sjukvård på ett likvärdigt sätt, dels för läkare som utbildats inom den nya läkarutbildningen som påbörjas 2021 och för läkare med legitimation utfärdad i annat land.

Läkarförbundets sida om BT finner du viktig information, frågor och svar om vad som gäller för dig som ska genomföra BT.

Läkarförbundet har även tagit fram en film som på ett tydligt sätt förklarar mer om vad BT innebär.

Hur kan SYLF hjälpa dig?

Vi kartlägger utvecklingen av BT över hela landet tillsammans med våra lokalavdelningar. Vi sammanställer löneutvecklingen och har en arbetsgrupp som har särskilt ansvar för BT.

Du kan kontakta din lokala SYLF-avdelning inför att du söker en BT-tjänst. Erbjuds du lägre lön än en ST-läkare är du varmt välkommen att kontakta SYLF centralt.

Vad anser SYLF?

BT-tjänsterna som planerats är alldeles för få, med risk för allvarliga konsekvenser. Generöst räknat fanns 20 % av behovet hösten för införandet. Då förordningsändringarna blev klara sent, även efter att man skjutit på införandet under ett år, har arbetet försvårats med att försöka få en utbildningsorganisation på plats för BT-läkarna. Utredaren som arbetade med framtagandet av BT lyfte redan från början utlandsutbildades ojämlikhet i utbildningsfrågorna. Det är en betydligt sämre situation än för AT idag, som har upparbetat en bristsituation sedan införandet på 60-talet.

SYLF anser att det krävs att ansvaret för dimensioneringen av utbildningstjänster ska flyttas från regionerna för att bättre säkerställa att behovet av utbildningstjänster möts.

Lön

SYLF och Läkarförbundet anser att lönen för en BT-läkare ska motsvara den av ST-läkare. Får du erbjudanden om lön under den nivån, kontakta oss så att vi har möjlighet att följa utvecklingen vid införandet av tjänsten.

Vill du veta mer?


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar