Hoppa till innehåll

SYLF:s Styrelse

SYLF:s styrelse väljs av föreningens fullmäktige. SYLF:s ledamöter sammanträder cirka tio gånger per år. Nedan finns information om ansvarsområden och kontaktuppgifter till ledamöterna.

Shadi Ghorbani
Ordförande, ST-läkare inom allmänmedicin på Solbrinken vårdcentral i Hässleholm.
Leder styrelsen och är ansvarig för kansliet. Hon arbetar även med frågor rörande European Junior Doctors Association (EJD), Framtidens specialistläkare (FSL) och Nordiska rådet för yngre läkare (NRYL).
Robert Holmqvist
Förste vice ordförande, ST-läkare inom allmänmedicin på Vårdcentralen i Strängnäs.
Ansvarig i styrelsen för frågor rörande lönebildning och förhandling. Är SYLF:s delegationsansvarige under SLF fullmäktige och vår representant i Läkarförbundets förhandlingsdelegation (FD). Arbetar också med frågor rörande likarätt och diskriminering.
Camilla Ringström Lindh
Andre vice ordförande , ST-läkare inom internmedicin och akutsjukvård på Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm.
Är i styrelsen ansvarig för SYLF:s BT-grupp och för frågor som rör kortare väntetider mellan examen och specialistbevis. Hon arbetar även med SYLF:s policy för BT och ST. Hon är ansvarig för AT-rankingen samt är SYLF:s representant i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO) och i Socialstyrelsens ST-råd.
Björn Gunnarsson
Ledamot, ST-läkare inom akutsjukvård på Helsingborgs Lasarett.
Ansvarig i styrelsen för SYLF:s representantskap och för frågor rörande handledning. Han arbetar med löne- och BT-frågor samt med European Junior Doctors Association (EJD) och Framtidens specialistläkare (FSL).
Linus Perlerot
Ledamot, ST-läkare inom allmänmedicin i Dalarna och Härjedalen.
Ansvarig i styrelsen för SYLF:s deltagande i Almedalen och för frågor rörande forskning, utbildning och utveckling. Han arbetar med Schysst rekrytering samt med Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO) och kvalitetsuppföljning av ST-läkarnas utbildning.
Julia Borg
Chefredaktör Moderna Läkare, ST-läkare inom psykiatri.
Ansvarig utgivare och redaktör för Moderna läkare. Hon arbetar även med frågor rörande kommunikation och medlemsrekrytering.

Protokoll från styrelsemöten

Vill ni få tillgång till protokoll från SYLF:s styrelsemöten kan ni kontakta SYLF:s kansli på kansli@sylf.se.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare