Hoppa till innehåll

SYLF:s Styrelse

SYLF:s styrelse väljs av föreningens fullmäktige. SYLF:s ledamöter sammanträder cirka tio gånger per år. Nedan finns information om ansvarsområden och kontaktuppgifter till ledamöterna.

Robert Holmqvist
Ordförande, ST-läkare inom psykiatri Nordväst.
Leder styrelsen och är ansvarig för kansliet. Han är SYLF:s representant i Läkarförbundets förhandlingsdelegation (FD) samt är suppleant i Lipus styrelse. Han är styrelsens kontakt rörande SYLF fullmäktige, ordförandenätverket samt i frågor som gäller stagar och han arbetar även med frågor som rör lön och förhandling.
Julia Borg
Förste vice ordförande, ST-läkare inom psykiatri.
Är i styrelsen ansvarig för frågor rörande kommunikation och medlemsrekrytering samt för SYLF:s politik gällande likarätt och diskriminering. Hon arbetar med SYLF:s AT-ranking och frågor gällande legitimation samt läkares fackliga engagemang. Hon har även remissfördelningsansvar.
Sofia Warne
Andre vice ordförande, ST-läkare inom allmänmedicin i Örebro.
Är ansvarig i styrelsen för frågor rörande ledarskap samt för SYLF:s politik gällande BT och ST. Hon arbetar även med frågor som rör kortare väntetider mellan examen och specialistbevis och är SYLF:s representant i Socialstyrelsens ST-råd, i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO) samt sitter i SYLF:s BT-grupp.
Jesper Andersson
Ledamot, Legitimerad läkare inom akutsjukvård i Umeå.
Ansvarig för frågor rörande lönebildning och förhandling och för SYLF:s politik gällande handledning samt lön. Han är SYLF:s delegationsansvarige under SLF fullmäktige och är styrelsens kontakt rörande SYLF:s representantskap. Han är SYLF:s ersättare i Socialstyrelsens ST-råd.
Erica Lorentzon
Ledamot, ST-läkare inom allmänmedicin i Norrköping.
Ansvarig i styrelsen för frågor som rör kortare väntetider mellan examen och specialistbevis, SYLF:s politik gällande AT, utmärkelsen Schysst rekrytering och för arbetet med SYLF:s BT-grupp. Hon arbetar även med SYLF:s AT-ranking samt kvalitetsuppföljning av ST-läkarnas utbildning (SPUREX).
Hanna Liljebäck
Ledamot, ST-läkare inom internmedicin och kardiologi vid Skaraborgs sjukhus.
Ansvarig i styrelsen för SYLF:s introkurs och arbetar med frågor rörande utbildning, forskning och ledarskap. Hon representerar SYLF i European Junior Doctors Association (EJD), Nordiska rådet för yngre läkare (NRYL) och i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO).
Sonia Widén
Chefredaktör Moderna Läkare
Ansvarig utgivare och redaktör för Moderna läkare. Hon ansvarar för utmärkelsen ”Årets SYLF:are” samt arbetar med frågor som rör medlemsrekrytering och rättvis rekrytering av underläkare.

Protokoll från styrelsemöten

Vill ni få tillgång till protokoll från SYLF:s styrelsemöten kan ni kontakta SYLF:s kansli på kansli@sylf.se.

Behöver du bilder på vår styrelse?

Klicka på länken för att komma till vårt Pressrum.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare