Hoppa till innehåll

SYLF:s Styrelse

SYLF:s styrelse väljs av föreningens fullmäktige. SYLF:s ledamöter sammanträder cirka tio gånger per år. Nedan finns information om ansvarsområden och kontaktuppgifter till ledamöterna.

Robert Holmqvist
Ordförande, ST-läkare inom psykiatri Nordväst.
Leder styrelsen och är ansvarig för kansliet. Han är SYLF:s representant i Läkarförbundets förhandlingsdelegation (FD) samt är suppleant i Lipus styrelse. Han är styrelsens kontakt rörande SYLF fullmäktige, ordförandenätverket samt i frågor som gäller stagar.
Björn Gunnarsson
Förste vice ordförande, ST-läkare inom akutsjukvård på Helsingborgs Lasarett.
Är i styrelsen ansvarig för SYLF:s BT-grupp och för frågor som rör kortare väntetider mellan examen och specialistbevis. Han är ansvarig för AT-rankingen och arbetar med SYLF:s policy för AT. Han representerar SYLF i läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO).
Sofia Warne
Andre vice ordförande, ST-läkare inom allmänmedicin i Örebro.
Ansvarig i styrelsen för frågor rörande ledarskap och handledning. Hon har remissfördelningsansvar och är SYLF:s representant i socialstyrelsens ST-råd.
Julia Borg
Chefredaktör Moderna Läkare, ST-läkare inom psykiatri.
Ansvarig utgivare och redaktör för Moderna läkare. Hon arbetar även med frågor rörande kommunikation och medlemsrekrytering samt med European Junior Doctors Association (EJD) och Nordiska rådet för yngre läkare (NRYL).
Jesper Andersson
Ledamot, Legitimerad läkare inom akutsjukvård i Umeå.
Ansvarig för frågor rörande lönebildning och förhandling och för frågor rörande likarätt och diskriminering. Är SYLF:s delegationsansvarige under SLF fullmäktige och är styrelsens kontakt rörande SYLF:s representantskap samt utmärkelsen ”Årets SYLF:are”.
Erica Lorentzon
Ledamot, ST-läkare inom allmänmedicin i Norrköping.
Ansvarig i styrelsen för utmärkelsen Schysst rekrytering och arbetar med kvalitetsuppföljning av ST-läkarnas utbildning (SPUREX). Hon arbetar även med SYLF:s BT-grupp, med SYLF:s policy för BT och ST, med AT-rankingen samt med frågor som rör kortare väntetider mellan examen och specialistbevis.
Hanna Liljebäck
Ledamot, ST-läkare inom internmedicin och kardiologi vid Skaraborgs sjukhus.
Ansvarig i styrelsen för SYLF:s introkurs och arbetar med frågor rörande utbildning och forskning. Hon representerar SYLF i European Junior Doctors Association (EJD), Nordiska rådet för yngre läkare (NRYL) och i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO).

Protokoll från styrelsemöten

Vill ni få tillgång till protokoll från SYLF:s styrelsemöten kan ni kontakta SYLF:s kansli på kansli@sylf.se.

Behöver du bilder på vår styrelse?

Klicka på länken för att komma till vårt Pressrum.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare