Hoppa till innehåll

AT-läkare

AT – allmäntjänstgöring – kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter och krävs för att du som läkare ska bli legitimerad och kunna arbeta självständigt. Kombinationen av utbildning och arbete innebär utmaningar, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Här har vi samlat all information kring AT för dig som är på väg in i, eller för dig som redan har en, AT-tjänst.

SYLF arbetar för att du som läkare ska få bättre villkor under din AT.

Klinisk träning och introduktion

 • AT består av läkararbete samt utbildning under professionellt ansvar.
 • AT-läkare ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvård. Specialistkompetenta läkare ger personlig handledning.
 • Syftet är att få den praktiska erfarenhet, breda medicinska kunskap och organisatoriska insikt som krävs för alla läkare oavsett specialitet.
 • Klinisk träning kombineras med introduktion i arbetslivet.

AT-utbildningskvalitet

Att verka för god utbildningskvalitet under AT är en av SYLF:s huvuduppgifter och genomsyrar SYLF:s centrala och lokala arbete.

Specialiteter, psykiatri och allmänmedicin

 • AT genomförs under minst 18 månader. De flesta AT-block är 21 månader. Det förekommer ännu längre block inriktade mot allmänmedicin och psykiatri.
 • Nio månader fördelas mellan invärtesmedicinska och opererande specialiteter, med minst tre månader per område.
 • Minst tre månader ska göras i psykiatrin och minst sex månader inom allmänmedicinen.

Innehåll och villkor

 • Innehållet i utbildningen skall svara mot Socialstyrelsens mål för kunskaper, färdigheter och förhållningssätt (SOFS 1999:5).
 • Arbetsgivaren ska utforma en generell handlingsplan för AT som utgår från målbeskrivningen. Handlingsplanen ska garantera att målbeskrivningen uppfylls.
 • Ofta ställer arbetsgivaren ut löften om till exempel kurser och utbildningar, betalda resor och ”leg. lön” efter viss tid. Viktiga och ekonomiskt betydelsefulla löften bör inkluderas i anställningsavtalet.

Lön och villkor

Som AT-läkare är du visstidsanställd, och har ingår inte i den årliga lönerevisionen. Det finns dock möjligheter för dig att förhandla under och innan anställning.

Läkare och graviditet

SYLF:s medlemmar befinner sig ofta i en del av livet då graviditet och föräldraskap är aktuellt. Jobbet som läkare är ofta tungt och ställer höga krav på den gravida kvinnan. Här hittar du mer om vilka rättigheter du har och hur SYLF arbetar med gravidas frågor.

Vill du veta mer om vad SYLF tycker om AT?

Vi har sammanställt vår politik och ståndpunkter gällande AT. Ta gärna del av vårt material!

Snart dags för nästa steg i karriären?


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare