Hoppa till innehåll

AT-läkare

AT – allmäntjänstgöring – kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter och krävs för att du som läkare ska bli legitimerad och kunna arbeta självständigt. Kombinationen av utbildning och arbete innebär utmaningar, ansvar och utvecklingsmöjligheter.

Ta del av SYLF:s verktyg speciellt för dig som AT-läkare.

Här har vi samlat all information kring AT för dig som är på väg in i, eller för dig som redan har en, AT-tjänst.

Klinisk träning och introduktion

 • AT består av läkararbete samt utbildning under professionellt ansvar.
 • AT-läkare ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvård. Specialistkompetenta läkare ger personlig handledning.
 • Syftet är att få den praktiska erfarenhet, breda medicinska kunskap och organisatoriska insikt som krävs för alla läkare oavsett specialitet.
 • Klinisk träning kombineras med introduktion i arbetslivet.

AT-utbildningskvalitet

Att verka för god utbildningskvalitet under AT är en av SYLF:s huvuduppgifter och genomsyrar SYLF:s centrala och lokala arbete.

Specialiteter, psykiatri och allmänmedicin

 • AT genomförs under minst 18 månader. De flesta AT-block är 21 månader. Det förekommer ännu längre block inriktade mot allmänmedicin och psykiatri.
 • Nio månader fördelas mellan invärtesmedicinska och opererande specialiteter, med minst tre månader per område.
 • Minst tre månader ska göras i psykiatrin och minst sex månader inom allmänmedicinen.

Innehåll och villkor

 • Innehållet i utbildningen skall svara mot Socialstyrelsens mål för kunskaper, färdigheter och förhållningssätt (SOFS 1999:5).
 • Ofta ställer arbetsgivaren ut löften om till exempel kurser och utbildningar, betalda resor och ”leg. lön” efter viss tid. Viktiga och ekonomiskt betydelsefulla löften bör man få in i sitt anställningsavtal. Andra saker bör tydliggöras i ett AT-kontrakt.

Lön och villkor

Som AT-läkare är du visstidsanställd, och har ingår inte i den årliga lönerevisionen. Det finns dock möjligheter för dig att förhandla under och innan anställning.

AT-mässorna

Varje vår och höst anordnas ett antal AT-mässor runt om i landet. SYLF:s ambition är att delta i dem.

AT-rapporten, AT-guiden och Schysst rekrytering

SYLF arbetar för att du som läkare ska få bättre villkor under din AT.

SYLF har flera verktyg för att styrka AT- läkarnas villkor runt om i Sverige. Varje år tar vi fram en AT-rapport samt ranking som mäter och utvärderar AT:s kvalitet i hela landet. Denna rapport ligger till grund för AT-guiden som vi tillsammans med Läkarförbundet tillhandahåller för att du som AT-läkare enklare ska kunna hitta din AT-plats och jämföra sjukhus.

Vartannat år delar vi också ut utmärkelsen "Schysst Rekrytering!" till de arbetsgivare som kan visa att deras AT-rekrytering är väl utformad, med tydliga meritkrav.
För att säkerställa att orter som tilldelats utmärkelsen "Schysst rekrytering!" inte försämras verifierar SYLF att de sjukhus som året innan tilldelades utmärkelsen fortfarande håller måttet. Detta kallas "Fortfarande Schysst!".

Läs mer om SYLF:s AT-främjande arbete nedan.


SYLF:s AT-rapport och ranking

Sedan år 2000 har SYLF mätt och utvärderat AT:s kvalité i hela Sverige. AT-rankingen är såväl en vägledning för nyexaminerade läkare som ska påbörja sin allmäntjänstgöring, såväl som en temperaturmätare för AT-läkares arbetssituation i Sverige.

AT-guiden

Hitta din AT-plats, jämför sjukhus och se deras plats i rankingen och om de har Schysst rekrytering. AT-guiden är ett samarbete mellan SYLF och Läkarförbundet.

Schysst rekrytering och Fortfarande Schysst

SYLF:s utmärkelser "Schysst Rekrytering!" och "Fortfarande Schysst! " syftar till till att du som söker AT ska kunna hitta de arbetsgivare som kan visa att deras AT-rekrytering är rättvis och väl utformad. Här kan du ta del av vilka som innehar utmärkelserna.

Läkare och graviditet

SYLF:s medlemmar befinner sig ofta i en del av livet då graviditet och föräldraskap är aktuellt. Jobbet som läkare är ofta tungt och ställer höga krav på den gravida kvinnan. Vill du veta mer om vilka rättigheter du har och hur SYLF arbetar med gravidas frågor?


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare