Hoppa till innehåll

AT-utbildningskvalitet

Att verka för god utbildningskvalitet under AT är en av SYLF:s huvuduppgifter och genomsyrar SYLF:s centrala och lokala arbete.

AT – allmäntjänstgöring – är en utbildningstjänst, och tid för utbildning ska ha en prioriterad plats under AT.

SYLF verkar för:

 • Kvalitetsgranskad utbildning
  I dag finns inga krav på extern kvalitetsgranskning vilket SYLF beklagar. Årligen gör SYLF en ranking av landets AT-orter där AT-läkarna själva skattar upplevd kvalitet. Utbildningsenheter kan själva begära granskning av utbildningen enligt SPUR vilket är en läkarledd, extern inspektionsverksamhet där professionen inspekterar AT- och ST-utbildande enheter med avseende på utbildningskvalitet och praktiska förutsättningar. SYLF vill att detta är något som ska ske på alla AT-orter.
 • Tid för studier och kunskapsutbyte
  AT-läkarna ska beredas utrymme för teoretiska studier under tjänstgöringen. Varje AT-läkare bör kontinuerligt ha minst en halv dag avsatt per vecka för formaliserad medicinsk utbildning eller egenstudier. Planerad utbildning ska inte krocka schemamässigt med tjänstgöring. AT-läkaren ska också ha möjlighet att delta i externa kurser och konferenser.
 • Möjlighet att utvecklas som ledare
  AT-läkare bör ges möjlighet att utveckla den personliga ledarskapsförmågan, bland annat inom ramen för strukturerad handledning, och uppmuntras att delta i verksamhetsutveckling och ledarskapsutbildningar. Vi anser att AT-läkarledda kvalitets- och förbättringsprojekt är ett gott exempel.  AT-läkare bör få möjlighet att instruera läkarstudenter i kliniska färdigheter – dock inte under pressade former eller i lägen där AT-läkaren själv behöver instruktion.

SYLF AT-ranking

Ett av syftena med AT-rankingen är att stimulera sjukhusens egna kvalitets- och förbättringsarbeten för AT. I AT-rankingen kan du som överväger var du ska söka AT se hur de olika placeringarna skattas av andra AT-läkare med avseende för bl.a. utbildningskvalitet, men också handledning och instruktion.

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare