Hoppa till innehåll

ST-läkare

Efter legitimering leder ST till specialistkompetens inom ett visst medicinskt område. Här samlar vi information om de villkor som ST-läkare arbetar under.

Under din specialiseringstjänstgöring arbetar du som läkare under handledning och klinisk instruktion samt deltar i kompletterande utbildning

Snart dags för ST eller BT?

SYLF har tagit fram broschyrer för dig som ska göra ST eller BT där vi har samlat våra bästa tips. Klicka nedan och läs våra broschyrer digitalt!

ST-utbildningens kvalitet

ST är en utbildningstjänst och att utbildningen är av hög kvalitet är viktigt. I föreskriften för specialiseringstjänstgöringen slår man fast att utbildningen ska granskas, såväl kring organisationen av utbildningen, utbildningsprogrammet samt handledningen.

Specialitetsföreningarna tolkar Socialstyrelsen

 • Socialstyrelsen utfärdar specialistbevisen och utformar målbeskrivningar som ligger till grund för bedömningen. Målbeskrivningarna vägleder ST-läkaren men också arbetsgivare, chefer och handledare.
 • Specialitetsföreningarna erbjuder tolkningar av målbeskrivningarna som stöd.
 • Utifrån målbeskrivningen utformas en individuell utbildningsplan för anställningen. Planen kan beskriva klinikens rutiner och ge planer för introduktionsprogram, tjänstgöring, handledningssamtal, utvecklingssamtal med verksamhetschefen, sido- och teoriutbildningar och tjänstgöringar på annan ort.

Upprätta ST-kontrakt!

 • Upprätta i förväg ett ST-kontrakt som mer i detalj reglerar villkoren för din ST. Det kompletterar det obligatoriska utbildningsprogrammet, och ger ramar för hur din ST kommer att se ut! Du som är medlem kan använda dig av SYLF:s ST-kontrakt som mall. 
 • Själva anställningen ska regleras i det juridiskt bindande anställningskontraktet. ST-kontraktet kompletterar ditt anställningskontrakt.
 • Vi har samlat våra åsikter och praktiska råd i en policy för ST som du hittar bland våra andra policyer

Anställningsformer

 • Tjänster för ST-läkare utannonseras i tidningar och hos arbetsförmedlingen. Handledningen och arbetsuppgifterna måste stämma med målbeskrivningen; uppfylls det räknas även vikariat, men vi rekommenderar att ST alltid görs i form av tillsvidareanställning.
 • Vissa specialiteter kräver sidotjänstgöring inom angränsande områden, ofta hos en annan arbetsgivare. Man är då endera fortsatt anställd hos den ordinarie arbetsgivaren, eller tjänstledig och anställd hos den nya.

Olika former av ST

Vilka typer av tjänster kan tillgodoräknas som ST och vilken extra kompetens kan du tillskansa dig? Här redogörs för några av dessa.

Handledning varje månad

 • Handledningen hör till det allmänna arbetsgivar- och ledningsansvaret. Den ska ges regelbundet och kontinuerligt, av en erfaren läkare med specialistkompetens och handledarutbildning, och utgå från det individuella utbildningsprogrammet.
 • Vi anser att handledning ska ges minst en gång i månaden. Både handledaren och ST-läkaren bör dokumentera samtalen.
 • Läkarförbundet delar varje år ut ett pris till duktiga handledare.

Ansöka om specialistbevis

 • När verksamhetschefen och handledaren tillsammans utfärdat ett intyg att ST-läkaren uppfyller kraven i målbeskrivningen, har fullgjort minst fem års tjänstgöring (för ST 2015. För ST 2021 krävs 5,5 års tjänstgöring) under handledning och har använt sig av föreskrivna lärandemetoder, görs ansökan om specialistkompetens till Socialstyrelsen. Handläggningstiden är 1-3 månader.
 • Till ansökan bifogas intyg om godkända kliniska tjänstgöringar, auskultationer, kurser, skriftliga arbeten och kvalitetsutvecklingsarbeten.

Vill du veta mer?

Läkare och graviditet

SYLF:s medlemmar befinner sig ofta i en del av livet då graviditet och föräldraskap är aktuellt. Jobbet som läkare är ofta tungt och ställer höga krav på den gravida kvinnan. Vill du veta mer om vilka rättigheter du har och hur SYLF arbetar med gravidas frågor? Läs mer om att vara läkare och gravid här.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare