Hoppa till innehåll

ST-utomlands

Arbete utomlands kan tillgodoräknas som ST under vissa förutsättningar. Här reder vi ut vad som gäller.

”Verksamhetschefen bedömer! Dokumentera kontinuerligt vad du gör med avstamp i målbeskrivningen.”

Läkararbete, handledningssamtal

  • Du ska vara anställd som legitimerad läkare, med regelbundna handledningssamtal. Arbetets innehåll ska stämma med målbeskrivningen.
  • Verksamhetschefen i tjänstgöringslandet ska lämna ett intyg som beskriver innehåll och omfattning.
  • En handledare i Sverige bedömer utifrån intyget om tjänstgöringen bidragit med rätt kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, och om handledningen hållit god kvalitet.

Dokumentera!

  • Skriv ner så mycket som möjligt av det du gör under utlandsplaceringen. Utgå från målbeskrivningens delmål.
  • Dokumentera handledarens namn, specialitet, och tidpunkterna för handledning.
  • Be handledaren om en skriftlig bedömning i slutet av tjänstgöringen.

Vill du veta mer?

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare