Hoppa till innehåll

Schysst Rekrytering av AT-läkare

Bristen på AT-tjänster är en flaskhals i läkarutbildningen som kostar läkarna tid och sänker vårdkvaliteten. Utmärkelsen Schysst Rekrytering! premierar arbetsgivare med väl fungerande AT-utlysning och urvalshantering.

Logotyp för Schysst Rekrytering!

Bristen på AT-tjänster gör att läkare i genomsnitt tillbringar ett år på osäkra anställningar som olegitimerade underläkare innan de kommer vidare i karriären. Det skadar alla: vården bemannas av läkare med sämre villkor, livslönen för läkare försämras och konkurrensen om AT-tjänsterna blir stenhård.

SYLF strävar efter en så snabb och smidig väg som möjligt från läkarexamen till specialistbevis. Många underläkare upplever att de missgynnas i rekryteringsprocessen och SYLF:s lokalavdelningar arbetar för att förbättra situationen. Sedan 2018 delar SYLF ut utmärkelsen Schysst Rekrytering! till de arbetsgivare som kan visa att deras AT-rekrytering är väl utformad, med tydliga meritkrav.

Schysst Rekrytering!

Syftet med Schysst Rekrytering! är att du som söker AT skall veta vad du ska lyfta fram i din ansökan, och kunna rikta den dit du kan förvänta dig rättvis behandling.

Vi ger alla AT-chefer möjligheten att nominera sin ort till utmärkelsen genom att beskriva hur rekryteringsprocessen är strukturerad. Vi bedömer orterna utifrån definierade kriterier, och låter dessutom respektive lokalavdelning värdera om rekryteringsprocessen är rättvis.

Tjänsterna ska annonseras så att meriterande erfarenheter och kompetenser framgår tydligt, och urvalsprocessen ska struktureras för att inte missgynna på grund av kön, ålder, ursprung eller liknande. Vi tror att det gynnar både arbetsgivaren och den sökande.

Utmärkelsen delas ut vartannat år, nästa tillfälle är 2025.

2024 delades utmärkelser Fortfarande Schysst! ut för sista gången.

Viktiga datum inför Schysst rekrytering! 2025

17 Juni – 30 augusti: Enkät kring rekryteringsmetod ute hos arbetsgivare.

Slutet av augusti: Rekryteringen till AT-tjänsterna börjar.

September: Lokala SYLF-avdelningar deltar på i rekryteringsprocesserna.

1-14 Oktober: Lokalavdelningarna ger sin bedömning av SuperSchysst rekrytering! och Schysst Rekrytering!

5 November: Beslut på centralstyrelsens möte

December: Tillkännagivande!

Kriterier för Schysst rekrytering!

A) Arbetsgivaren kan visa att de urvalskriterier som står i annonsen är de som används för urval till intervju och erbjudande av tjänst. 

B) Arbetsgivaren använder en strukturerad och reproducerbar metod för intervjuer och andra tester.

C) SYLF har möjlighet att utse en representant, som på betald arbetstid, får välja att delta vid intervjuer och tester i den mån som bedöms nödvändigt. 

D) En av SYLF utsedd representant får på betald arbetstid sitta med under urval till intervju och den slutliga urvalsprocessen av kandidater till AT-tjänsterna. 

Logotyp för SuperSchysst Rektytering!

Kriterier för SuperSchysst Rekrytering!

A -D uppfylls enligt ovan, samt:

E) Alla typer av vikariat som underläkare inom hälso- och sjukvården innan AT värderas lika tungt vid urval till intervju. 

F) Vikariatstid väger tyngst vid urval av kandidater till intervju. 


Nyttig information

Här hittar du nedladdningsbara dokument med bra information, både för dig som rekryterar, för dig som söker AT-tjänst och för dig som är lokalaktiv.

För dig som är lokalaktiv i SYLF

En uppdaterad lathund kommer laddas upp under hösten 2024.

Tidigare års mottagare av utmärkelsen

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare