Hoppa till innehåll

Schysst Rekrytering av AT-läkare

Bristen på AT-tjänster är en flaskhals i läkarutbildningen som kostar läkarna tid och sänker vårdkvaliteten. Utmärkelsen Schysst Rekrytering! premierar arbetsgivare med väl fungerande AT-utlysning och urvalshantering.

Schysst rekrytering - Logotyp

Bristen på AT-tjänster gör att läkare i genomsnitt tillbringar ett år på osäkra anställningar som olegitimerade underläkare innan de kommer vidare i karriären. Det skadar alla: vården bemannas av läkare med sämre villkor, livslönen för läkare försämras och konkurrensen om AT-tjänsterna blir stenhård.

SYLF strävar efter en så snabb och smidig väg som möjligt från läkarexamen till specialistbevis. Många underläkare upplever att de missgynnas i rekryteringsprocessen och SYLF:s lokalavdelningar arbetar för att förbättra situationen. Sedan 2018 delar SYLF ut utmärkelsen Schysst Rekrytering! till de arbetsgivare som kan visa att deras AT-rekrytering är väl utformad, med tydliga meritkrav.

Schysst Rekrytering!

Syftet med Schysst Rekrytering! är att du som söker AT skall veta vad du ska lyfta fram i din ansökan, och kunna rikta den dit du kan förvänta dig rättvis behandling.

Vi ger alla AT-chefer möjligheten att nominera sin ort till utmärkelsen genom att beskriva hur rekryteringsprocessen är strukturerad. Vi bedömer orterna utifrån definierade kriterier, och låter dessutom respektive lokalavdelning värdera om rekryteringsprocessen är rättvis.

Tjänsterna ska annonseras så att meriterande erfarenheter och kompetenser framgår tydligt, och urvalsprocessen ska struktureras för att inte missgynna på grund av kön, ålder, ursprung eller liknande. Vi tror att det gynnar både arbetsgivaren och den sökande.

Utmärkelsen delas ut vartannat år, nästa tillfälle är 2023.

För att säkerställa att orter som tilldelats utmärkelsen "Schysst rekrytering!" inte försämras verifierar SYLF att de sjukhus som året innan tilldelades utmärkelsen fortfarande håller måttet. Detta kallas för "Fortfarande Schysst!" och delas alltså ut de år "Schysst rekrytering!" inte delas ut.

Viktiga datum inför Schysst rekrytering! 2024

Snart kommer mer information inför ansökningsomgången 2024.

Utmärkelsens kriterier

 • AT-tjänsterna utlyses offentligt.
 • Meritkriterierna framgår i annonserna.
 • Beskrivningen av tjänsterna är rättvisande.
 • Arbetsgivaren använder en strukturerad metod för intervjuer och tester.
 • SYLF erbjuds att med bibehållen lön sitta med vid intervjuer.
 • Arbetsgivaren kan utifrån förväntad förmåga motivera vem som kallas till intervju och vem som erbjuds en tjänst.
 • Arbetsgivaren analyserar fördelningen av kön, ålder och utbildningsland i rekryteringens olika steg – och kan förklara eventuell snedfördelning.
 • SYLF bedömer att arbetsgivaren inte missgynnar strukturellt*.

*En av bedömningskriterierna är att SYLF inte uppfattar att arbetsgivaren strukturellt missgynnar sökanden utifrån diskrimineringsgrunderna. Det är dock inte en garanti för att det inte sker. Om du upplever dig missgynnad på en AT-ort – kontakta SYLF lokalt och nationellt, samt den lokala läkarföreningen så hjälper vi dig till rätt instans. 

Nyttig information

Här hittar du nedladdningsbara dokument med bra information, både för dig som rekryterar, för dig som söker AT-tjänst och för dig som är lokalaktiv.

Tidigare års mottagare av utmärkelsen

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare