Hoppa till innehåll

Fortfarande Schysst!

Vartannat år ges alla AT-orter i Sverige möjligheten att söka utmärkelsen Schysst rekrytering. För att säkerställa att orter som tilldelats utmärkelsen inte försämras kommer det ske ett arbete för att verifiera att de sjukhus som året innan tilldelades utmärkelsen fortfarande håller måttet. Detta är Fortfarande Schysst! och kommer verifieras under våren 2022, baserat på hösten 2021 års AT-rekrytering.

När en avdelning varit med under AT-rekryteringen under ett år och funnit att rekryteringen uppfyllt kriterierna för Schysst rekrytering! kan orten följande år bedömas enligt en förenklad modell. Om man bedömer att inget i förutsättningarna för rekryteringen har försämrats, och annonsen fortfarande stämmer överens med tjänstens utformning kan lokalavdelningen styrka att AT-orten ska få Fortfarande Schysst! 

Krav för Fortfarande Schysst! 

  • AT-orten ska året innan tilldelats Schysst rekrytering! 
  • SYLF lokalavdelning ska fortfarande anse att annonsen ska vara rättvisande och att rekryteringsförfarandet inte har försämrats. 
  • Arbetsgivaren ska också presentera en analys för tillsättningarna till den lokala SYLF-avdelningen.  
  • SYLF:s lokalavdelning erbjuds sitta med vid ett mindre antal intervjuer med bibehållen lön.

Schysst rekrytering 2023

Vi välkomnar fler att söka utmärkelsen Schysst rekrytering 2023! Är du ansvarig för AT-rekryteringen på ditt sjukhus? Kontakta den lokala SYLF-avdelningen för att initiera ett samarbete för att kunna uppnå Schysst rekrytering. Information och kallelse till att ingå i bedömningen för Schysst rekrytering går ut under hösten 2022.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare