Hoppa till innehåll

Fortfarande Schysst!

Vartannat år ges alla AT-orter i Sverige möjligheten att söka utmärkelsen Schysst rekrytering. Vartannat år verifieras utmärkelsen: detta är Fortfarande Schysst!

När en AT-ort tilldelats Schysst rekrytering! kan orten följande år bedömas enligt en förenklad modell. Om man bedömer att inget i förutsättningarna för rekryteringen har försämrats, och annonsen fortfarande stämmer överens med tjänstens utformning kan lokalavdelningen styrka att AT-orten ska få Fortfarande Schysst! 

Årets omgång av Fortfarande Schysst rekrytering kommer hållas från och med den 3/10 och mejl med mer information kommer att skickas till arbetsgivare och SYLF:s lokalavdelningar.

Fortfarande Schysst! omfattar endast de orter som tilldelades Schysst rekrytering 2023.
Mejl med mer information har skickats ut till arbetsgivarna den 3/10. Ni kan också besvara enkäten nedan.

Arbetsgivarna har till och med den 21/11 att svara.
Därefter kommer lokalavdelningarna att kontrollera svaren med deadline 1/12. Vilka som tilldelas utmärkelsen offentliggörs i januari 2024.

Krav för Fortfarande Schysst! 

  • AT-orten ska året innan tilldelats Schysst rekrytering! 
  • SYLF lokalavdelning ska fortfarande anse att annonsen ska vara rättvisande och att rekryteringsförfarandet inte har försämrats. 
  • Arbetsgivaren ska också presentera en analys för tillsättningarna till den lokala SYLF-avdelningen.  
  • SYLF:s lokalavdelning erbjuds sitta med vid ett mindre antal intervjuer med bibehållen lön.

Schysst rekrytering 2024

Vi välkomnar fler att söka utmärkelsen Schysst rekrytering 2024! Är du ansvarig för AT-rekryteringen på ditt sjukhus? Kontakta den lokala SYLF-avdelningen för att initiera ett samarbete för att kunna uppnå Schysst rekrytering.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare