Hoppa till innehåll

Forskande läkares lön

Forskande och forskarutbildade underläkares löneutveckling bör spegla kompetensen och bidraget till verksamheten – både för individens skull och för att kunna rekrytera till medicinsk forskning. Här finns våra argument.

Trots att läkaryrket är ett kunskapsintensivt lärlingsyrke, får sällan kollegor som engagerar sig för undervisning, handledning och forskning den konkreta kompensation som förtjänats. SYLF behöver driva frågan om särskild kompensation och uppskattning för underläkare som engagerar sig i andra kollegors professionella utveckling. Det ska synas på lönebeskedet och i anställningsvillkoren!

”Tydliga karriärvägar, specialistlön efter motsvarande fem års tjänstgöring är viktiga steg i rätt riktning. Dessutom ska forskning kunna bedrivas inom ramen för anställningen”

Verksamhetsutveckling

  • Patientnära forskning har konkret betydelse för verksamheten – men även preklinisk, experimentell forskning behövs för att utveckla den.
  • Forskande läkare behövs för att implementera nya rön i klinisk praktik, och för att verksamheten snabbt ska tillgodogöra sig nya upptäckter.

Vinster med forskarutbildningen

  • Forskarutbildningen tränar kritiskt tänkande och systematisk utvärdering av vetenskapliga publikationer – förmågor som behövs när vårdprogram och behandlingsrekommendationer tas fram.
  • Även projektledning och teamarbete har direkt tillämpning i klinisk vardag.

Undervisning och kompetensutveckling

  • Forskarutbildade läkare med pedagogisk erfarenhet kan ta aktivt ansvar för utbildning av kollegor, medicinstuderande och annan sjukvårdspersonal, liksom för handledning av ST-läkare.

Regionernas lagstadgade utvecklings- och forskningsansvar

  • Regionerna har ett lagstadgat ansvar att bidra till forskning och utveckling.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare