Hoppa till innehåll

ST-utbildningens kvalitet

ST-utbildning av hög kvalitet är viktigt. Hur granskas och säkerställs den? Vad är SPUR – och hur garanteras en kvalitativ ST?

Utbildningskvalitet avgörande

ST är en utbildningstjänst och att utbildningen är av hög kvalitet är viktigt. I föreskriften för specialiseringstjänstgöringen slår man fast att utbildningen ska granskas, såväl kring organisationen av utbildningen, utbildningsprogrammet samt handledningen.

SYLF anser att det är viktigt att utbildningsmoment ska kännetecknas av hög grad av vetenskaplighet.

Vi rekommenderar också att du inför en anställning kontrollerar om utbildningen är granskad och vad granskarnas rapport slår fast. Du hittar t.ex. granskningar genomförda av Lipus här.

Föreskriven kvalitetsgranskning 

  • Vårdgivare med ST-verksamheter har ansvar för att etablera regelbundna granskningsrutiner.
  • Utbildningen ska granskas genom externa inspektioner av oberoende aktörer.
  • Granskningen bör ske vart femte år.

Professionen granskar genom SPUR och Lipus

  • Enligt Socialstyrelsens allmänna råd kan granskningen ske via SPUR – en läkarledd inspektionsverksamhet för AT- och ST-utbildande enheter.
  • Lipus (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården), är ett SLF-ägt bolag med syfte att främja läkares livslånga lärande och bidra till kunskapsspridning inom vården.
  • Lipus certifierar kurser och kongresser för ST-läkare och specialister, samt administrerar och samordnar SPUR-inspektioner.
  • De som granskar är själva specialister inom det aktuella området.

Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) och (SOSFS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare