Hoppa till innehåll

Ledarskaps-ST

Läkarnas medicinska expertis är ett perspektiv som behövs även i organisations- och ledarskapsområdet. SYLF arbetar aktivt för att fler ska få gå ledarskaps-ST.

”Ledarskaps-ST rustar för ett chefs- och ledningsansvar som behövs!”

Läkarkåren tappar ledningsansvar

  • Att läkarkåren blir chefer i vården är ingen självklarhet. Under de senaste tio åren har läkarna tappat i chefs- och ledningsansvar.
  • Kraven på kompetens inom ledarskapsområdet har ökat.
  • SYLF anser att läkare med sitt gedigna medicinska kunnande ska vara drivande och ta ansvar för att leda och organisera vården.

Ledarskaps-ST en viktig väg framåt!

Trots att läkare har en naturlig roll som chefer och ledare i vården, och att många unga läkare ser sig som framtida chefer, är det allt mindre vanligt att vården leds av läkare. Det finns många orsaker till det, men bristen på utbildnings- och stödinsatser för läkare i ledande position är en viktig sådan.

Ledarskaps-ST är en naturlig ingång för underläkare med chefs- och ledarambitioner och bör erbjudas i samtliga regioner och till en betydande del av underläkarkåren. SYLF besitter den nödvändiga kunskapen och inflytandet för att accelerera införandet av ledarskaps-ST i hela landet.

SYLF ger råd

  • SYLF arbetar aktivt för att inrätta fler ledarskaps-ST-platser.
  • Fler ska också kunna gå kurser som motsvarar målen för en ledarskaps-ST.
  • Vi vill stödja vårdgivare i att utveckla eller starta sådana ST- och AT-block, och bidrar gärna med synpunkter om hur de kan utformas. Kontakta styrelsen!
  • Läs mer i SYLF:s Ledarskapspolicy.

Kartläggning av chefsannonser

Inför en föreläsning om chefs- och ledarskap som SYLF gav på Framtidens Specialistläkare 2021 ville SYLF se hur många av arbetsannonserna som specifikt sökte läkare till sina utlysta tjänster.  

SYLF:s förste vice ordförande, Eva Amtkil, gick in via arbetsförmedlingens hemsida och sökte efter orden "enhetschef", "medicinsk chef" samt "verksamhetschef". Bland sökresultaten hittades åtta slumpmässigt utvalda annonser från olika regioner och vårdinrättningar.  

Det blev tydligt att när arbetsgivaren letade efter en medicinsk chef så söktes läkare men när arbetsgivaren letade efter en enhetschef eller verksamhetschef så kunde de sökande tillhöra olika yrkeskategorier, även icke-medicinska ”som bedömdes som relevanta”.
Endast en av åtta annonser sökte specifikt medicinsk chef med läkarbakgrund.  

Hör några röster om Ledarskaps-ST

SYLFs vice ordförande, Eva Amtkil, samtalade med tre tongivande läkare som leder för att höra deras syn på saken. Se våra intervjuer med Björn Zoega, Sara Banegas och Tina Crafoord.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare