Hoppa till innehåll

Läkare och graviditet

SYLF:s medlemmar befinner sig ofta i en del av livet då graviditet och föräldraskap är aktuellt. Jobbet som läkare är ofta tungt och ställer höga krav på den gravida kvinnan. Vi arbetar för att förbättra dina villkor genom graviditeten.

SYLF:s åsikter om befrielse från jour och beredskap

Idag är arbetsgivaren skyldig att göra en bedömning av risker i den gravida kvinnans arbetsmiljö. Detta regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2007:05 om gravida och ammande arbetstagare, och gäller för alla, inte bara läkare. Föreskrifterna radar upp en mängd riskfaktorer som bör undvikas, och talar om vilka krav som ställs på arbetsmiljön för gravida kvinnor.

SYLF:s tolkning av AFS 2007:05 innebär att alla gravida kvinnor på egen begäran ska kunna befrias från den allra mesta jourverksamheten, såväl dag som natt.

Vi anser att det nya kollektivavtalet mellan Läkarförbundet och SKR som gäller fram till 2024 är otillräckligt anseende när man bör befrias från jour och beredskap under graviditeten. Vi vill se att Läkarförbundet kraftfullare verkar för att gravida läkare, som så önskar, bör befrias från jour och beredskap under hela graviditeten istället för under graviditetens sista 60 dagar.

Du kan också ta del av Läkarförbundets information om att vara läkare och gravid.

Graviditetspenning och Föräldrapenning under graviditet

Då arbetet som läkare ofta ställer höga krav klarar en del gravida inte att utföra sina vanliga arbetsuppgifter under den senare delen av havandeskapet.

Graviditetspenning är en ersättning som försäkringskassan betalar och således inte belastar arbetsgivaren. Den är i nivå med sjukersättningen men utan karensdag.

Om din arbetsgivare inte kan omplacera dig till andra arbetsuppgifter och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel kan du ansöka om graviditetspenning.

Du kan också ha möjlighet att få Föräldrapenning under graviditet från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller kring Graviditetspenning eller Föräldrapenning under graviditet på Försäkringskassanas hemsida. Tänk på att handläggningstiderna kan vara långa och att det är bra att vara ute i så god tid som möjligt!

Rätt till besök på mödravårdcentral

Under graviditeten har båda föräldrarna som jobbar inom kommuner och regioner rätt att upp till två tillfällen besöka mödravårdcentral på betald arbetstid.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare