Hoppa till innehåll

Lön och villkor

Som AT-läkare är du visstidsanställd, och ingår inte i den årliga lönerevisionen. Det finns dock möjligheter för dig att förhandla under och innan anställning.

Löneutveckling

Din lokala läkarförening analyserar löneutfallet årligen för att säkerställa att du som AT-läkare men också läkare före AT och medicine studerande inte ska få en negativ löneutveckling. Fråga din lokalavdelning hur det fungerar på din AT-ort. Se också AT-guiden för löneläget på landets AT-orter. Vissa orter medger att man får en justering av lönen efter anställning, bland annat för att kompensera för tid i vikariat före anställning.

Du kan jämföra vad andra med samma erfarenhet och anställningsform tjänar. Det kan du göra via Saco Lönesök. 

”Leg-lön” : en fråga för lokalt avtal 

Det finns inte några bestämmelser om så kallad ”leg-lön” efter viss tid, utan det är helt en förhandlingsfråga. På många AT-orter finns lokala kollektivavtal eller regelverk som ger en särskild löneförhöjning efter en viss tid. Det kan i sådana fall ersätta förhandlingen efter tolv månader.

Många som svarande i SYLF:s AT-ranking uppger att de inte fått löneförhandla. Av de som ändå fått förhandla upplevde många att den de förhandlade med inte hade något verkligt mandat att sätta lön. SYLF:s åsikt är att chefskapet för AT-läkare måste tydliggöras genom att man tillsätter AT-chefer med ett klart arbetsgivaransvar och mandat att sätta lön.

AT-kontrakt

Viktiga saker som du lyckas förhandla dig till, speciellt om de är av ekonomisk betydelse, bör föras in i anställningsavtalet för att vara juridiskt bindande. Det kan också vara av stort värde att upprätta ett AT-kontrakt som inte är juridiskt bindande, men vägledande för anställningens upplägg. Här kan man tydliggöra andra villkor under anställningen, till exempel vad gäller kurser, studietid, handledning med mera.

Semester under AT

Det är semesterlagen och kollektivavtalet som reglerar din semester under allmäntjänstgöringen (AT). Semesterlagens syfte är att arbetstagaren ska ha möjlighet att återhämta sig. Semester räknas som fullgjord tjänst under AT. Läs mer här.

Forskar-AT

Forskar-AT är en förlängd tjänst där vanlig tjänstgöring varvas med forskning. Här berättar vi vad man ska tänka på.

Kontakta din lokala SYLF-avdelning

Din lokala SYLF-representant kan hjälpa dig med information om aktuella förhållanden, som till exempel de färskaste löneuppgifterna. Tänk på att höra av dig i god tid.

Förbered dig inför förhandling

Läs mer på SYLF:s sida om förhandling och få tips kring din första anställning, lönestatistik och löneförhandling.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare