Hoppa till innehåll

Semester under AT

Det är semesterlagen och kollektivavtalet som reglerar din semester under allmäntjänstgöringen (AT). Semesterlagens syfte är att arbetstagaren ska ha möjlighet att återhämta sig. Semester räknas som fullgjord tjänst under AT.

Den som är under 40 år har 25 dagars semester som man har möjlighet att ta ut under sommaren. Sommarsemestern ska helst vara fyra sammanhängande veckor.

Det är arbetsgivarens uppgift att i samverkan med lokal arbetstagarorganisation planera verksamheten så att arbetstagarna kan ta semester. Om arbetsgivaren inte lyckas planera så att bemanning finns under sommaren kan du, om du mot din vilja, inte får ta semester under perioden juni-augusti, få kompensation i form av fler semesterdagar enligt kollektivavtalet.

Hur ska jag göra för att inte förlänga AT?

Även om semester räknas som fullgjord tjänst kan förläggning av all eller stor del av semestern under ett och samma block vara problematisk. AT-utbildningen är både tids- och målstyrd. Det finns ett minimikrav att minst tre månader av utbildningen ska vara förlagd till kirurgi och tre månader förlagd till medicin, men att den sammanlagda tiden för kirurgi och medicin ska uppgå till minst nio månader. Den vanligaste fördelningen är fyra och en halv månad på respektive placering. Att lägga in fyra veckor semester under något av dessa block, utan motsvarande förlängning, kan vara svårt även om semester räknas som tjänstgjord tid.Även om tidskravet är uppfyllt måste AT-läkaren uppfylla kompetenskravet.

Planera för semester i utbildningsplanen

Det gäller att redan vid framtagandet av utbildningsplanen planera för semesterledighet. Ett sätt att lösa det är att korta ned tiden på kirurgi samtidigt som medicinplaceringen förlängs med motsvarande och förläggs så att den löper över sommarmånaderna. Ett annat sätt är att korta ned en senare placering och skjuta denna framåt i tiden för att kunna ta ut sin semester.

Det är viktigt att komma överens med sin arbetsgivare om förläggning av semesterperioden och de olika blocken under AT samt hur både tids- och kompetenskraven ska uppfyllas. Skulle din AT trots detta behöva förlängas, anser SYLF att din lön också ska justeras.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare