Hoppa till innehåll

Påverka arbetet

Enskilda medlemmar kan påverka SYLF:s arbete på lokalavdelningens årsmöte, genom att kontakta de förtroendevalda eller via motioner till fullmäktige. Här berättar vi hur man gör.

Att skriva en motion till SYLF fullmäktige är ett bra sätt att påverka SYLF:s arbete.

”Vill du att SYLF ska verka i viss riktning? Skriv en motion – men fråga styrelsen först!”

Skriv en motion!

 • Enskilda medlemmar kan, liksom lokalavdelningar, skriva motioner till SYLF:s fullmäktigemöte.
 • En motion är ett förslag som fullmäktige tar ställning till – vanligen att SYLF ska verka i en viss politisk riktning, men i princip om vad som helst som rör SYLF.
 • Kontakta gärna SYLF:s styrelse innan du skriver en motion. Kanske jobbar man redan med frågan, eller kan ta itu med den direkt. De kan också avsätta budgetmedel om de håller med.
 • Om du inte tycker att styrelsen svarat tillfredsställande – skriv motionen! Den väger tyngre ju fler som står bakom den – se om andra kollegor vill skriva under. Motioner från lokalavdelningar ger mer tryck än om en enskild medlem skrivit under.

Hur gör man?

 • En motion består av en rubrik som tydligt sammanfattar innehållet, och en brödtext som beskriver problemet och lägger fram ett argument. Som tumregel ska hela motionen rymmas på en A4-sida.
 • Motionen avslutas med ett yrkande – en begäran om att FUM beslutar i en viss riktning. Det formuleras som att-satser – enstaka meningar eller mycket korta stycken som tydligt talar om exakt vad man vill att FUM ska besluta och i vilken riktning SYLF ska verka.
 • Håll koll på motionstiden! Motioner måste lämnas in till styrelsen senast åtta veckor före FUM – gärna tidigare!

Hur ser en välskriven motion ut?

 • Brödtexten bör beskriva bakgrunden objektivt, formulera problemet, och argumentera till förmån för yrkandet. Tänk retoriskt.
 • FUM beslutar endast om själva yrkandet, inte om brödtexten. Varje att-sats ska i sig beskriva exakt vad som ska beslutas – hänvisa inte till brödtexten, skriv inte ”enligt ovan”!
 • Tänk på konsekvenserna av varje formulering! Alltför detaljerade yrkanden binder SYLF vid specifika arbetssätt – kanske inte de bästa.
 • SYLF har begränsade resurser – undvik yrkanden som innebär ”fullständiga kartläggningar” och liknande.
 • Mätbara mål är lättare att utvärdera, och låter styrelsen tydligare redovisa åtgärder.
 • En välformulerad att-sats talar tydligt om i vilken riktning man vill att SYLF ska arbeta, men ger styrelsen och kansliet frihet att bestämma exakt hur målet ska uppnås.

Medlemmarna påverkar direkt

 • SYLF:s medlemmar kan direkt påverka genom att gå på lokalavdelningens årsmöte och göra sin röst hörd. Där väljs lokalavdelningens styrelse och representanter till det nationella fullmäktigemötet, FUM, som är SYLF:s högsta beslutande organ.
 • Lokalavdelningen utser också en ledamot till SYLF:s representantskap – ett rådgivande organ som vid informella möten diskuterar aktuella frågor med styrelsen.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare