Hoppa till innehåll

Fullmäktigemötet

Fullmäktige (Fum) är SYLF:s högsta beslutande organ. 2023 kommer Fum att hållas mellan den 5-6 maj och samlar underläkare från hela landet.

Under SYLF:s fullmäktige fastslås föreningens verksamhet.

Det är fullmäktige som slår fast SYLF:s grundläggande politik och de strategiska målen för verksamheten.

Här granskar ledamöterna styrelsens arbete och föreningens ekonomi under det gångna året. Man fastslår också politiken, sätter de ekonomiska ramarna samt att väljer nya förtroendevalda för det kommande året.

SYLF:s stadgar styr fullmäktiges mandat och formerna för fullmäktige. Ledamöter och ersättare utses av medlemmarna på lokalavdelningarnas årsmöte.  Kallelse till ordinarie möte ska skickas till lokalavdelningarna senast fyra veckor innan mötet, och protokollet ska vara uppladdat på hemsidan senast sex veckor efter att mötet avslutats. 

Fullmäktige 2023 sker under två dagar, 5-6 maj, i Stockholm. Alla valda delegater och ersättare ska anmäla sig till fullmäktige via ett anmälningsformulär som kommer publiceras här under februari. Sista anmälningsdag är den 24 mars.

VIKTIGA DATUM INFÖR FUM 2023
 • 20 augusti 2022: Lokalavdelningarna får sig tilldelat mandat till fullmäktige.
 • 10 mars: Sista dag att motionera till FUM.
 • 10 mars: Sista dag att inkomma med årsmötesprotokoll som anger delegater och ersättare till FUM.
 • 24 mars: Sista dag för delegater och deras ersättare att själva anmäla sig till FUM.
 • 24 mars: Sista dag att nominera till FUM.
 • 4 april: Kallelse till FUM går ut.
 • 21 april: Handlingar till FUM går ut.
 • 5-6 maj: SYLF fullmäktige 2023

Valberedningen

SYLF:s valberedning ger förslag på nya ledamöter till styrelsen, revisorer samt ledamöter till Läkarförbundets fullmäktige. Vill du veta mer om valberedningens arbete eller nominera till någon post klicka på länken nedan.

Var med och påverka SYLF:s arbete

Att lämna in väl formulerade motioner är ett utmärkt sätt att påverka SYLF:s arbete framåt. Vill du ha tips hur du skriver en motion inför nästa år? Du hittar utförlig information via länken nedan.

Även enskilda medlemmar kan påverka SYLF:s arbete genom att skicka in motioner till fullmäktige.

Föregående års handlingar och protokoll

Här har vi samlat handlingar och protokoll från tidigare års fullmäktigemöten. Saknar du något kontakta kansli@sylf.se.


SYLF fullmäktigehandlingar 2022

Här hittar du handlingar, bilagor och kallelse från fullmäktige 2022.

SYLF fullmäktigehandlingar 2021

Här hittar du möteshandlingar från fullmäktige 2021.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare