Hoppa till innehåll

Fullmäktigemötet

Fullmäktige (Fum) är SYLF:s högsta beslutande organ. 2024 års fullmäktige kommer gå av stapeln den 26-27 april i Stockholm och samlar underläkare från hela landet.

Under SYLF:s fullmäktige fastslås föreningens verksamhet.

Det är fullmäktige som slår fast SYLF:s grundläggande politik och de strategiska målen för verksamheten.

Här granskar ledamöterna styrelsens arbete och föreningens ekonomi under det gångna året. Man fastslår också politiken, sätter de ekonomiska ramarna samt att väljer nya förtroendevalda för det kommande året.

SYLF:s stadgar styr fullmäktiges mandat och formerna för fullmäktige. Ledamöter och ersättare utses av medlemmarna på lokalavdelningarnas årsmöte. Mandatfördelning för 2024 års fullmäktige finns här.  Kallelse till ordinarie möte ska skickas till lokalavdelningarna senast fyra veckor innan mötet, och protokollet ska vara uppladdat på hemsidan senast sex veckor efter att mötet avslutats. 

VIKTIGA DATUM INFÖR FUM 2024
  • 20 aug: Mandatfördelning skickas till lokalavdelningarna.
  • 1 mars: Sista dag att motionera till FUM.
  • 10 mars: Sista dag att anmäla delegater och ersättare till FUM.
  • 15 mars: Sista dag att nominera till FUM.
  • 27 mars: Kallelse och dagordning till FUM går ut.
  • 11 april: Handlingar till FUM går ut.
  • 26-27 april: SYLF fullmäktigemöte genomförs i Stockholm.

Föregående års handlingar och protokoll

Här har vi samlat handlingar och protokoll från tidigare års fullmäktigemöten. Inklusive för FUM 2023. Saknar du något kontakta kansli@sylf.se.

Valberedningen

SYLF:s valberedning ger förslag på nya ledamöter till styrelsen, revisorer samt ledamöter till Läkarförbundets fullmäktige. Vill du veta mer om valberedningens arbete eller nominera till någon post klicka på länken nedan.

Var med och påverka SYLF:s arbete

Att lämna in väl formulerade motioner är ett utmärkt sätt att påverka SYLF:s arbete framåt. Vill du ha tips hur du skriver en motion inför nästa år? Du hittar utförlig information via länken nedan.

Även enskilda medlemmar kan påverka SYLF:s arbete genom att skicka in motioner till fullmäktige.

Ersättning för utlägg

Har du lagt ut egna pengar i samband med ditt deltagande i fullmäktige? Glöm inte att du inom tre månader efter avslutat arrangemang kan äska pengar för dina utlägg. Fyll i reseräkningen, bifoga dina kvitton och maila in det till reserakning@sylf.se.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare