Hoppa till innehåll

Läkarförbundets handledarpris

Vartannat år delar Läkarförbundet ut ett handledarpris till två pristagare. Nästa gång priset delas ut är 2025.

Mottagare av SYLF:s lokala handledarpriser nomineras till Läkarförbundets handledarpris

Syftet med priset är att synliggöra handledningens och den kliniska instruktionens betydelser som pedagogiska metoder när morgondagens läkare ska växa in i den kliniska läkarrollen. Priset består av 15 000 kronor, ett diplom, en pin samt resa till prisutdelningen, som vanligen sker i samband med Läkarförbundets Studierektorskonferens på hösten.

Vem kan få Läkarförbundets handledarpris?

Kandidater till Läkarförbundets handledarpris är de som har mottagit SYLF:s lokalavdelningars handledarpriser vid tiden mellan föregående prisutdelning fram till och med 30 april utdelningsåret. Nästa utdelningsår är 2025.

Mottagare av lokala handledarpriser blir automatiskt nominerade till Läkarförbundets handledarpris genom att ni meddelar SYLF:s kansli vem som mottagit ert pris.

Nomineringsförfarande

Nomineringarna ska utformas i enlighet med Nomineringsmall för Läkarförbundets handledarpris och skickas in till SYLF:s kansli, kansli@sylf.se, gärna inom en månad efter utdelning av det lokala handledarpriset.

Tänk på att nomineringen är det enda urvalsunderlaget för att utse pristagarna – var gärna så konkret som möjligt med exempel på vad de nominerade har gjort utefter nedan kriterier.

Det är viktigt att mottagarna av SYLF:s lokalavdelningars handledarpriser informeras om att de automatiskt blir nominerade till Läkarförbundets handledarpris samt att personuppgifter i samband med detta kommer delas vidare till Läkarförbundet.

Om du har frågor om handledarpriset går det bra att kontakta Jonas Lilleberg på Läkarförbundet.

Urvalskriterier

För att få Läkarförbundets handledarpris ska pristagaren uppfylla minst ett av följande kriterier:

  • Handledaren ska ha utmärkt sig som en god handledare och klinisk instruktör under en längre tidsperiod. Ge gärna konkreta exempel!
  • Handledarpriset kan även erhållas som belöning för punktinsatser som handledare genomfört. Det kan till exempel handla om att ha varit en inspirationskälla för utbildningsläkarna eller varit drivande i att förbättra utbildningsklimatet på kliniken eller vårdcentralen. Ge gärna konkreta exempel!
  • Handledarpriset kan även ges till personer som stöttar handledarna. Till exempel en studierektor som givit stöd till handledarna i form av ersättning, tid eller utbildning.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare